Ngân hàng Anh sẽ bổ sung công nghệ Blockchain

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đang thử nghiệm một hệ thống blockchain có ảnh hưởng đến quy trình xử lý thanh toán. Được biết ngân hàng trung ương Anh dự định áp dụng công nghệ sổ cái phân phối (DLT) vào cơ chế quyết toán tổng tức thời (RTGS). Tất cả điều này được thực hiện với mục đích là tìm ra cách thức các công nghệ mới có thể mở rộng chức năng của dịch vụ.

RTGS (Quyết toán tổng tức thời) là những hệ thống chuyển đổi chuyên biệt, trong đó việc chuyển tiền hoặc chứng khoán từ ngân hàng này sang ngân hàng khác được thực hiện theo thời gian thực trên cơ sở gộp chung. Chuyển khoản thời gian thực có nghĩa là giao dịch thanh toán được xác nhận ngay sau khi xử lý.

Tháng 5 năm 2017, ngân hàng trung ương này đã giới thiệu dự án RTGS, cho rằng dịch vụ mới sẽ cung cấp "đa dạng và linh hoạt các mô hình quyết toán". Sau đó ngân hàng này tuyên bố ý định phát triển một dịch vụ thanh toán tương thích với công nghệ Blockchain. Tuy nhiên, BoE không có ý định chuyển hoàn toàn sang DLT nhưng sẽ cố gắng kết hợp hai hệ thống này.

BoE cho biết "Mặc dù Ngân hàng đã kết luận rằng Công nghệ Sổ cái Phân phối (DLT) chưa đủ hoàn thiện để cung cấp cốt lõi cho thế hệ RTGS tiếp theo nhưng sẽ ưu tiên cao để đảm bảo rằng DLT sẽ có dịp được khai thác ở các thị trường đồng bảng Anh mở rộng".

Ngân hàng trung ương này sẽ hợp tác với các công ty như Baton Systems, Clearmatics Technologies Ltd, R3 và Token. BoE hứa sẽ báo cáo kết quả thử nghiệm này vào cuối năm nay.

JustMarkets, 30/3/2018

Bài viết này phản ánh quan điểm cá nhân và không được hiểu như là một lời khuyên đầu tư, và/hoặc chào hàng, và/hoặc yêu cầu liên tục thực hiện các giao dịch tài chính, và/hoặc một lời bảo đảm, và/hoặc dự báo về các sự kiện trong tương lai.

Mở tài khoản

Nhận phân tích miễn phí

* trường bắt buộc