Chính sách AML

Rửa tiền là quá trình chuyển đổi những khoản tiền nhận được từ các hoạt động phi pháp (chẳng hạn như lừa đảo, tham nhũng, khủng bố, vv) thành các khoản tiền, khoản đầu tư khoác vỏ bọc hợp pháp nhằm che dấu hoặc làm sai lệch nguồn tiền thực sự.

Quá trình rửa tiền có thể được chia thành 3 giai đoạn liên tiếp sau:
 • Dàn xếp. Ở giai đoạn này, các khoản tiền sẽ được chuyển đổi thành các công cụ tài chính như séc, tài khoản ngân hàng và các khoản tiền chuyển khoản, có thể được sử dụng để mua các hàng hóa có giá trị cao, có khả năng bán lại. Hoặc, các khoản tiền cần rửa cũng có thể được gửi vào các tổ chức ngân hàng, phi ngân hàng (ví dụ như các sàn giao dịch). Để tránh nghi ngờ từ phía công ty, tội phạm rửa tiền cũng có thể thực hiện nạp tiền thành nhiều đợt thay vì nạp tất cả cùng một lúc. Hình thức dàn xếp này được gọi là giao dịch tiền mặt (smurfing).
 • Phân lớp. Tiền sẽ được chuyển tới hoặc chuyển đi sang các tài khoản cũng như công cụ tài chính khác nhau. Hoạt động này được thực hiện nhằm che giấu nguồn gốc và phân tán dấu hiệu của thực thể đã thực hiện nhiều giao dịch tài chính. Việc chuyển tiền loanh quanh như vậy và thay đổi dạng thức nguồn tiền sẽ khiến việc theo dõi hoạt động rửa tiền trở nên khó khăn.
 • Liên hợp. Tiền sẽ được quay trở lại lưu thông một cách hợp pháp, có thể sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ.

Giới thiệu

Cũng như phần lớn các công ty cung cấp dịch vụ trên thị trường tài chính, JustMarkets tuân thủ theo các nguyên tắc Chống rửa tiền. Công ty chủ động ngăn chặn mọi hành vi có mục đích hoặc tạo điều kiện cho quá trình hợp pháp hóa nguồn tiền kiếm được một cách phi pháp. Chính sách chống rửa tiền có ý nghĩa ngăn chặn việc tội phạm sử dụng dịch vụ của Công ty để rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc thực hiện các hoạt động tội phạm khác.

Để thực hiện điều này, Công ty đã đưa ra chính sách nghiêm ngặt nhằm phát hiện, ngăn chặn và cảnh báo các cơ quan chức năng về mọi hành vi đáng ngờ.

Hơn nữa, Công ty không được phép báo cáo với Khách hàng rằng các cơ quan thực thi pháp luật đã được báo cáo về hành vi của họ. Hệ thống điện tử phức tạp cũng đã được đưa vào hoạt động nhằm xác định danh tính của mọi Khách hàng của Công ty cũng như kiểm tra chi tiết lịch sử tất cả các hoạt động của Khách hàng.

Để ngăn chặn hành vi rửa tiền, trong mọi trường hợp, Công ty không nhận và không thanh toán bằng tiền mặt. Công ty bảo lưu quyền đình chỉ mọi hoạt động được xem là phi pháp hoặc có thể liên quan tới hoạt động rửa tiền của khách hàng theo nhận định của nhân viên công ty.

Chính sách chống rửa tiền phải được truyền đạt tới mọi nhân viên của Công ty hiện đang quản lý, giám sát, hoặc kiểm soát các giao dịch của khách hàng dưới mọi hình thức, các nhận viên chịu trách nhiệm về việc áp dụng các thông lệ, thước đo, quy trình và kiểm soát được xác định tại đây. Chính sách này cũng áp dụng cho mọi cán bộ công nhân viên của công ty, các nhà thầu được chỉ định, đại lý, sản phẩm và dịch vụ mà Công ty cung cấp. Các đơn vị kinh doanh trong Công ty cần phải phối hợp để tạo ra nỗ lực gắn kết chống lại nạn rửa tiền.

Tính phù hợp, hiệu quả và đầy đủ của Chính sách này là đối tượng của Kiểm toán Nội bộ độc lập.

Các quy trình của Công ty

Công ty có trách nhiệm đảm bảo mình đang làm việc với người thật hoặc pháp nhân thực sự tồn tại. Công ty cũng sẽ thực hiện mọi biện pháp bắt buộc theo luật và quy định hiện hành do các cơ quan tiền tệ ban hành. Chính sách Chống rửa tiền đang được thực hiện trong Công ty thông qua các quy trình sau:
 • Quy trình KYC (Hiểu Khách hàng) và Thẩm định Chuyên sâu (Due Diligence);
 • Theo dõi Hoạt động của Khách hàng;
 • Lưu trữ Hồ sơ.

Công ty thực hiện đánh giá các rủi ro mà công ty phải đối mặt dựa trên bản chất, hành vi của khách hàng cũng như thông qua giao tiếp ban đầu với khách hàng, đồng thời đánh giá rủi ro dựa trên các dịch vụ và các biện pháp bảo mật của Công ty.

Quy trình KYC (Hiểu Khách hàng) và Thẩm định Chuyên sâu (Due Diligence)

Theo cam kết của Công ty trong việc thực hiện các chính sách Chống rửa tiền và KYC, từng Khách hàng của Công ty đều phải hoàn thành quy trình xác minh. Trước khi Công ty bắt đầu hợp tác với Khách hàng, Công ty có trách nhiệm đảm bảo thực hiện kiểm tra các bằng chứng đáp ứng yêu cầu hoặc thực hiện các biện pháp khác để tạo ra bằng chứng nhận dạng đủ yêu cầu của mọi khách hàng hoặc đối tác. Công ty cũng sẽ áp dụng các biện pháp giám sát kỹ lưỡng với các khách hàng cư trú tại các quốc gia được xác định bởi các nguồn đáng tin cậy là các quốc gia có tiêu chuẩn chống rửa tiền không đầy đủ hoặc có nguy cơ cao về tội phạm và tham những, các đối tượng thụ hưởng cư trú và có nguồn tiền có nguồn gốc từ các quốc gia được nêu tên.

Khách hàng cá nhân

Mọi khách hàng đều phải cung cấp thông tin cá nhân trong quá trình đăng ký, cụ thể bao gồm họ tên, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ cư trú, địa chỉ kinh doanh, số điện thoại và mã thành phố.

Khách hàng Cá nhân cần gửi các giấy tờ sau (nếu giấy các loại giấy tờ này không được viết bằng chữ latin, để tránh chậm trễ trong quá trình xác minh, quý khách cần cung cấp bản dịch có công chứng các loại giấy tờ này sang tiếng Anh) theo yêu cầu của quy trình KYC và nhằm xác nhận các thông tin sau:

Để xác minh danh tính, cần cung cấp:
 • Hộ chiếu còn thời hạn; hoặc
 • CMND/CCCD; hoặc
 • Giấy phép lái xe còn thời hạn có ảnh; hoặc
 • Bất kỳ giấy tờ xác định danh tính nào khác do chính quyền cấp.

Các giấy tờ được chỉ định ở trên phải nêu họ và tên, ngày sinh, ảnh, quốc tịch của khách hàng, và nếu có thể: xác nhận hiệu lực của giấy tờ (ngày cấp và/hoặc ngày hết hạn), và có chữ ký của người đứng tên trên giấy tờ.

Các tài liệu được chỉ định ở trên phải còn hiệu lực ít nhất 6 tháng kể từ ngày nộp.

Để đáp ứng các quy định liên quan tới quy trình xác minh danh tính và các yêu cầu về CDD, các bằng chứng nhận dạng sẽ được coi là đáp ứng điều kiện nếu:
 • Bằng chứng này có thể xác minh một cách hợp lý rằng khách hàng xác thực là người có các đặc điểm nhận dạng nêu trong giấy tờ được cung cấp; và
 • Bằng chứng này có thể thuyết phục được người xác minh rằng khách hàng đúng thực là người có các đặc điểm nhận dạng nêu trong giấy tờ được cung cấp theo các quy trình thực hiện theo luật pháp và quy định.
Để xác minh địa chỉ cư trú hiện tại, cần cung cấp một trong các loại giấy tờ sau:
 • Hóa đơn điện nước gần nhất; hoặc
 • Sao kê ngân hàng; hoặc
 • Sao kê thẻ tín dụng (hàng tháng); hoặc
 • Mã số thuế, Mã số An sinh Xã hội hoặc Mã số Dịch vụ Chính phủ, Mã số Hệ thống Bảo hiểm.

Hóa đơn điện nước, sao kê ngân hàng và sao kê thẻ tín dụng không được ghi ngày vượt quá 3 tháng kể từ ngày nộp. Bản sao mã số thuế, mã số an sinh xã hội, mã số dịch vụ chính phủ và mã số hệ thống bảo hiểm của khách hàng cần phải được gửi từ quốc gia xuất xứ theo yêu cầu của Công ty.

Trong trường hợp cần chứng nhận, các loại giấy tờ trên cần phải được một trong các đơn vị sau chứng nhận:
 • Thẩm phán;
 • Quan tòa;
 • Công chứng viên;
 • Trạng sư;
 • Cố vấn pháp luật;
 • Luật sư đại diện tại tòa; hoặc
 • Ủy viên Tuyên thệ.

Khách hàng cần phải nộp cả hai mặt giấy tờ xác minh danh tính nếu có (ví dụ, CMND/CCCD hoặc giấy phép lái xe). Ảnh chụp giấy tờ phải có màu, có độ phân giải cao, hoặc là bản scan không bị mờ, không bị lóa hoặc có bóng. Bốn cạnh của giấy tờ đều phải nhìn rõ. Mọi thông tin đều có thể đọc được một cách rõ ràng, không có hình mờ, vv.

Công ty sẽ cố gắng nỗ lực một cách hợp lý thu thập các thông tin sau đối với mỗi tài khoản trước khi thực hiện quyết toán giao dịch lần đầu:
 • Nghề nghiệp của khách hàng;
 • Mục tiêu đầu tư và các thông tin khác liên quan tới tình hình tài chính cũng như nhu cầu đầu tư của khách hàng;
 • Thu nhập hàng năm, tài sản hoặc giá trị ròng.

Khách hàng Doanh nghiệp

Trong trường hợp công ty đăng ký mở tài khoản đã được niêm yết trên một sàn giao dịch chứng khoán được công nhận hoặc chấp thuận, hoặc có bằng chứng độc lập cho thấy người nộp hồ sơ mở tài khoản là công ty con hoặc công ty thuộc sở hữu hoàn toàn dưới sự kiểm soát của công ty đó thì không cần thực hiện thêm các bước xác minh danh tính.

Trường hợp Công ty chưa được niêm yết trên sàn chứng khoán và không có giám đốc hoặc cổ đông chính nào của công ty có tài khoản tại Công ty, cần cung cấp các giấy tờ sau theo yêu cầu của quy trình KYC:
 • Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký/Giấy chứng nhận thành lập Công ty;
 • Bản sao Biên bản ghi nhớ và Điều lệ, Thỏa thuận Đối tác, hoặc các tài liệu tương tự, nếu phù hợp;
 • Bản sao các Điều luật và Bảng Thông tin Chung mới nhất có liệt kê tên của các giám đốc/đối tác và các cổ đông chính, các giấy phép thứ cấp;
 • Trích lục từ Sổ đăng ký Thương mại hoặc Tài liệu tương đương, chứng minh việc đăng ký doanh nghiệp và các sửa đổi của công ty, tình trạng hiện tại của pháp nhân như Giấy chứng nhận Doanh nghiệp;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đương nhiệm được cấp không quá 3 tháng trước ngày nộp;
 • Thông tin về Hội đồng quản trị của Công ty từ các nguồn độc lập và đáng tin cậy;
 • Các tài liệu KYC của tất cả các Giám đốc, Cổ đông, Hội đồng quản trị, và cán bộ của pháp nhân nếu có;
 • Các nghị quyết phù hợp của Hội đồng quản trị, đơn đăng ký đã ký, xác định người được ủy quyền hoặc cán bộ của công ty được quyền mở tài khoản, giao dịch và quyền hạn của người được ủy quyền, chữ ký mẫu;
 • Bằng chứng về địa chỉ đăng ký và địa điểm kinh doanh thực tế của pháp nhân;
 • Các báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất;
 • Nếu phù hợp, Công ty cũng có thể yêu cầu thêm các thông tin về bản chất hoạt động kinh doanh của khách hàng, chẳng hạn như mô tả và bản chất kinh doanh (bao gồm ngày bắt đầu kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp, và địa điểm kinh doanh chính).

Quy trình này được thực hiện để xác định danh tính của Khách hàng và để giúp Công ty biết/hiểu Khách ahfng cũng như các giao dịch tài chính của Khách hàng để có thể cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến tốt nhất.

Các điều khoản bổ sung

Nếu trong thời gian kết mối quan hệ kinh doanh, khách hàng không thể hoặc từ chối nộp lại các thông tin và dữ liệu xác minh yêu cầu trong khung thời gian hợp lý, Công ty sẽ chấm dứt mối quan hệ kinh doanh và đóng tất cả các tài khoản của khách hàng.

Quy trình Thẩm định chuyên sâu liên quan tới Khách hàng cá nhân và Khách hàng doanh nghiệp sẽ được cập nhật và/hoặc sửa đổi ngay khi phát sinh thay đổi, áp dụng với thay đổi về địa điểm cư trú hoặc địa chỉ hoạt động kinh doanh, thẻ xác minh mới, hộ chiếu mới, thông tin kinh doanh bổ sung, chứng khoán/liên doanh kinh doanh, và những yếu tố tương tự. Với các thông tin được thay đổi trước thời gian nêu trên, Công ty sẽ yêu cầu thư hoặc tài liệu liên quan đến những thay đổi đang được thực hiện.

Theo dõi Hoạt động của Khách hàng

Ngoài việc thu thập thông tin từ Khách hàng, Công ty còn tiếp tục theo dõi hoạt động của mọi Khách hàng để xác định và ngăn chặn mọi giao dịch đáng ngờ. Giao dịch đáng ngờ là giao dịch không nhất quán với lịch sử giao dịch thông thường của Khách hàng, được biết đến từ việc giám sát Hoạt động của Khách hàng. Công ty đã triển khai hệ thống theo dõi giao dịch được đặt tên (cả tự động và thủ công, nếu cần) để ngăn chặn việc tội phạm sử dụng dịch vụ của Công ty.

Công ty có quyền đình chỉ mọi hoạt động của Khách hàng mà theo nhận định của nhân viên công ty, có thể được xem là hoạt động bất hợp pháp hoặc có thể có liên quan tới hoạt động rửa tiền.

Việc giám sát liên tục các tài khoản và giao dịch của khách hàng là một yếu tố cấp thiết nhằm kiểm soát rủi ro của hoạt động Rửa tiền.

Yêu cầu về Nạp và Rút tiền

Tất cả các hoạt động nạp và rút tiền của Khách hàng đều phải đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Trong trường hợp nạp/rút tiền qua thẻ ngân hàng, tên ghi trong quá trình đăng ký phải khớp với tên chủ tài khoản/ chủ sở hữu thẻ ngân hàng. Chỉ có thể rút tiền từ tài khoản thông qua chuyển khoản ngân hàng trong cùng một ngân hàng và sử dụng cùng tài khoản bạn đã dùng để nạp tiền;
 • Trong trường hợp sử dụng các hệ thống thanh toán điện tử, chỉ có thể rút tiền từ tài khoản giao dịch trên hệ thống và tài khoản được sử dụng để nạp tiền;
 • Nếu tài khoản được nạp bằng cách thức không thể được sử dụng để rút tiền, khoản tiền này có thể được rút thông qua tài khoản ngân hàng của khách hàng hoặc bất kỳ cách thức nào khác khi có sự đồng ý của Công ty mà qua đó, Công ty có thể chứng minh danh tính của chủ tài khoản;
 • Nếu tài khoản được nạp thông qua nhiều hệ thống thanh toán, có thể thực hiện rút tiền trên cơ sở tỷ lệ tương ứng với quy mô của mỗi lần nạp. Lợi nhuận thu được có thể được chuyển tới bất cứ tài khoản nào được sử dụng để nạp tiền nếu có thể chuyển khoản;
 • không được nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tiền điện tử, hoặc bất kỳ tài khoản thanh toán nào khác của bên thứ ba.

Lưu trữ hồ sơ

Tất cả hồ sơ thu thập nhằm mục đích xác minh danh tính khách hàng (yêu cầu theo chính sách KYC) và mọi dữ liệu của từng giao dịch, cũng như các thông tin khác liên quan tới rửa tiền theo luật/quy định chống rửa tiền hiện hành đều sẽ được lưu trữ.

Thời gian giữ lại các hồ sơ giấy tờ này như sau:
 • Mọi giấy tờ tài liệu liên quan tới việc mở tài khoản và hồ sơ của mọi giao dịch, đặc biệt là hồ sơ nhận dạng khách hàng, đều sẽ được giữ lại và lưu trữ an toàn trong vòng bảy (7) năm kể từ ngày giao dịch;
 • Đối với các tài khoản đã đóng, hồ sơ về nhận dạng khách hàng, các tệp tài khoản, và thư trừ trao đổi kinh doanh sẽ được lưu trữ và cất giữ an toàn trong vòng ít nhất bảy (7) năm kể từ ngày tài khoản bị đóng.