โบนัสเงินฝาก 25%

ทำกำไรจากสิ่งที่คุณชอบ JustMarkets จะให้โบนัสคุณในทุกๆครั้งที่มีการฝากเงิน หากคุณฝากเงินเข้าบัญชีในจำนวน 100 USD หรือมากกว่า คุณจะได้รับโบนัสสูงสุดถึง 25% ของจำนวนเงินฝาก

ตัวอย่างเช่น หากคุณฝากเงินเข้าบัญชีเป็นจำนวน 5000 USD คุณจะได้รับโบนัสเป็นจำนวน 1250 USD ซึ่งสามารถถอนออกหรือใช้เทรดต่อได้ หลังจากที่คุณได้เทรดตามจำนวนที่กำหนดในกฎโบนัสเงินฝาก

get 25% on every deposit
 • ฝากเงิน เข้าบัญชีเทรดของคุณอย่างน้อย 100 USD

 • เลือก จำนวนโบนัสตามความต้องการของคุณ ทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของคุณ

 • เทรด โดยปราศจากปัญหา โบนัสจะไม่แสดงขึ้นในยอดเงินของคุณจนกว่าคุณจะเทรดครบตามจำนวน lots ข้อมูลนี้จะช่วยไม่ให้คุณเข้าใจผิดและเพื่อให้คุณทราบถึงสถานะบัญชีในปัจจุบันของคุณ

 • รับ โบนัสเข้าบัญชีเทรดของคุณ และทำกำไรกับ JustMarkets

 • โบนัสจะใช้กับบัญชีเทรด Classic และ NDD ได้ทั้งหมด
 • ผู้ใช้สามารถเลือกจำนวนโบนัสได้ โดยจำนวนโบนัสขึ้นอยู่กับยอดเงินที่ฝาก
  • 10% หรือ 15% ของเงินฝากตั้งแต่ 100 USD จนถึง 500 USD
  • 10%, 15%, 20% หรือ 25% ของเงินฝากตั้งแต่ 500 USD ขึ่นไป
  จำนวนเงินฝากทั้งหมดจะไม่รวมกันกับโบนัส โบนัสสามารถรับได้ในการฝากเพียงครั้งเดียว (ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ฝากเงิน 50 USD และฝากอีกครั้ง 50 USD เงินจะไม่ถือว่าเป็น 100 USD และผู้ใช้จะไม่ได้รับโบนัส) การฝากเงินโดยใช้ระบบชำระเงินของ JustMarkets ใดๆก็ตามจะได้เข้าร่วมโปรโมชั่นโบนัส เพื่อที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบชำระเงิน โปรดเข้าชม เพจนี้
 • กฎเงินฝากโบนัสแบบพิเศษอาจใช้กับระบบชำระเงินบางประเภท
 • บัญชีที่ฝากเงินน้อยกว่า 100 USD จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นโบนัสได้
 • ขีดจำกัดสูงสุดของจำนวนโบนัสที่รับได้มีดังต่อไปนี้
  • 5 000 USD เป็นโบนัสที่สูงสุดที่สามารถรับได้บนบัญชีเทรดหนึ่งบัญชี
  • 10 000 USD เป็นโบนัสที่สูงสุดที่สามารถรับได้บนบัญชีเทรดทุกบัญชีของผู้ใช้
 • เพื่อที่จะรับโบนัส ผู้ใช้ควรติ๊ก "รับโบนัสเงินฝาก" ,เลือกจำนวนโบนัส, อ่านและยอมรับ "กฎโบนัสเงินฝาก" และคลิกปุ่ม "ฝากเงิน"
 • โบนัสจะไม่สามารถรับได้หากเป็นการโอนเงินภายในระหว่างบัญชีลูกค้าด้วยกันเอง
 • เงินโบนัสจะไม่เข้าบัญชีเทรดและจะไม่ใช้เป็นมาร์จิ้นเพิ่มเติมสำหรับการเทรดจนกว่าผู้ใช้จะยอมรับทำตามเงื่อนไขในมาตราที่ 9 ของกฎโบนัสเงินฝาก จนกว่าจะผ่านจำนวนที่ต้องเทรด โบนัสจะแสดงแค่ในหน้า "โบนัสที่ได้รับ" ใน Back Office ของผู้ใช้
 • เพื่อที่จะทำให้โบนัสแสดงในบัญชีเทรด ผู้ใช้ต้องเทรดในจำนวนต่อไปนี้
  • < จำนวน Lots > = < จำนวนโบนัส > / 3 สำหรับบัญชี Classic
  • < จำนวน Lots > = < จำนวนโบนัส > / 2 สำหรับบัญชี NDD
 • ผู้ใช้จะได้รับโบนัสเมื่อฝากเงินเป็นจำนวน 100 USD ขึ้นไป แต่ในกรณีนี้จำนวนที่ต้องเทรด (ตามกฎมาตราที่9ของกฎปัจจุบัน) จะเทรดติดต่อกันตามออเดอร์ฝากเงิน
 • ออเดอร์ต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการเทรด
  • ออเดอร์ที่มีผลการเทรดต่ำกว่า 3 pips
  • ออเดอร์ที่ปิดก่อนที่จะมีการฝากเงินให้บัญชีที่เข้าร่วมโปรโมชั่นโบนัส
 • จนกว่าจะผ่านจำนวนเทรดที่ต้องเทรด ผู้ใช้จะถอนกำไรได้เพียงอย่างเดียว เพื่อนำข้อจำกัดนี้ออก ควรยกเลิกโบนัสในคอลัมน์ "สถานะ" ในหน้า "โบนัสที่ได้รับ" ใน Back Office
 • หลังจากจำนวนที่ต้องเทรดผ่านตามกฎโบนัสเงินฝากแล้ว ผู้ใช้จะสามารถโอนโบนัสเข้าบัญชีได้ ในหน้า "โบนัสที่ได้รับ" ใน Back Office เพื่อจะทำให้โบนัสแสดงในบัญชีเทรด คำร้องขอจะดำเนินการอย่างเร็วที่สุด โดยจะไม่เกิน 2 วันทำงาน
 • เวลาสูงสุดที่สามารถเทรดจำนวนที่ต้องเทรดคือ 90 วันปฏิทิน จากช่วงที่ฝากเงินเข้าบัญชีเทรด หลังจากเลยช่วงเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้ใช้ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนดในมาตราที่ 9 จะไม่ได้รับโบนัส
 • ไม่มีข้อกำหนดกับส่วนแบ่งรายได้หุ้นส่วนจากบัญชีเทรดที่เข้าร่วมโปรโมชั่น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน แก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้
 • โปรโมชั่นนี้มีอยู่ตั้งแต่วันที่ 30/01/2557 จนถึง 31/05/2557 เท่านั้น
ฝากเงิน
ลงทะเบียน