หากฉันไม่พบธุรกรมที่ได้ทำไปก่อนหน้านี้ในส่วน "ประวัติบัญชี" ล่ะ?

เลือก "ประวัติบัญชี" ในแพลตฟอร์มสำหรับเทรด MetaTrader 4/5 จาก "เทอร์มินอล" คลิกที่ปุ่มขวาบนพื้นที่ใดก็ได้ของแท็บ แล้วเลือก "ประวัติบัญชีทั้งหมด" หรือ "กำหนดช่วงเวลา"

รับการวิเคราะห์ฟรี

* จำเป็นต้องระบุ