วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด "การซื้อขายที่ปิดใช้งาน"?

การซื้อขายอาจถูกปิดใช้งานได้เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการฝากเงินขั้นต่ำ การฝากเงินขั้นต่ำสำหรับบัญชี Standard Cent และ Standard คือ 1 USD สำหรับบัญชี Pro และ Raw Spread คือ 100 USD เพื่อให้สามารถเริ่มทำการซื้อขายได้ หากมีจำนวนเงินไม่เพียงพอ โปรดฝากเงินทุนเพิ่มหากคุณต้องการทำการซื้อขายจากบัญชีที่คุณมีอยู่ หรือหากคุณเปิดบัญชีประเภทอื่นไว้โปรดทำการโอนภายในระหว่างบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการฝากเงินขั้นต่ำ

ในการเปิดบัญชีใหม่ โปรดเข้าสู่ระบบไปยังหน้าจัดการระบบ และติดตามไปยัง ลิงค์นี้

การโอนเงินภายในระหว่างบัญชี โปรดติดตามไปยัง ลิงค์นี้

ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีนี้ โปรดติดต่อ ทีมงานฝ่ายสนับสนุน ของเรา