ลิงค์ของพันธมิตร: ค้นหาได้ที่ไหน และใช้งานอย่างไร?

ลิงค์ของพันธมิตรเป็นลิงค์พิเศษที่ประกอบไปด้วยรหัสแนะนำที่ไม่ซ้ำกันของพันธมิตร IB เมื่อลูกค้าติดตามไปยังลิงค์นี้ แล้วทำการลงทะเบียนกับ JustMarkets พวกเขาจะได้รับการกำหนดให้อยู่ภายในบัญชี IB ของคุณโดยอัตโนมัติ สามารถพบลิงค์ของพันธมิตรได้ในส่วนของวัสดุโปรโมชั่นในหน้าจัดการระบบ คุณสามารถเลือกลิงค์พันธมิตรที่คุณต้องการได้ในรายการเลื่อนขึ้น-ลง ลิงค์พันธมิตรสามารถแบ่งปันกันได้บนเครือข่ายโซเชียล ทางโปรแกรมส่งข้อความ กระดานข่าว เว็บไซต์ หรือแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับดึงดูดลูกค้าได้