ฉันได้ทำการฝากเงินไปแล้วแต่เงินทุนยังไม่เข้าบัญชี

เงินฝากทั้งหมดจะเข้าบัญชีทันที ในกรณีที่เงินทุนยังไม่ฝากเข้าตรงตามเวลาอันเนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิค โปรด ติดต่อฝ่ายสนับสนุน และรายงานเกี่ยวกับปัญหาของคุณ การยืนยันการชำระเงินเป็นสิ่งจำเป็นว่าเงินทุนของคุณได้ถูกหักออกแต่ยังไม่ได้เข้าไปยังบัญชีเพื่อการซื้อขาย จะต้องส่งภาพถ่ายหน้าจอของธุรกรรม หรือใบแจ้งยอดธนาคารต่าง ๆ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้