ฉันสามารถฝาก/ถอนเงินด้วยการใช้บัญชีของบุคคลที่สามได้หรือไม่?

ไม่ได้ ห้ามฝาก และถอนเงินด้วยการใช้บัญชีของบุคคลที่สามเนื่องจากบริษัทปฏิบัติตาม นโยบาย AML