Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING
 1. หน้าหลัก
 2. >
 3. คำถามที่พบบ่อย
 4. >
 5. จะฝาก/ถอนด้วยวิธีการชำระเงินที่นำเสนอได้อย่างไร?
 6. >
 7. ธนาคารชั่วคราวในมาเลเซีย (Help2Pay)

ธนาคารชั่วคราวในมาเลเซีย (Help2Pay)

ฝากเงินขั้นต่ำ 10 USD ต่อธุรกรรม
ฝากเงินสูงสุด 20 000 USD ต่อธุรกรรม
ถอนเงินขั้นต่ำ 50 MYR ต่อธุรกรรม
ถอนเงินสูงสุด 100 000 MYR ต่อธุรกรรม
ค่าธรรมเนียมฝากเงิน -
ค่าธรรมเนียมถอนเงิน -
ระยะเวลาในการดำเนินการธุรกรรมฝากเงิน ภายใน 30 นาที
ระยะเวลาในการดำเนินการธุรกรรมถอนเงิน ภายใน 5 ชั่วโมง

ฝากเงิน

 1. เลือก "ฝากเงิน" จากหัวข้อธุรกรรมบัญชีในระบบหลังบ้าน
 2. เลือกบัญชีเทรดที่คุณต้องการฝากเงิน
 3. เลือก "ธนาคารชั่วคราวในมาเลเซีย (Help2Pay)" และสกุลเงินในช่อง "วิธีฝากเงิน"
 4. เลือกธนาคารในช่อง "ชื่อธนาคาร" และกรอกหมายเลขบัญชีของคุณ
 5. เลือกจำนวนเงินฝากที่ต้องการใน "ฝากเงินเข้าบัญชี" แล้วคลิกปุ่ม "ฝาก" เพื่อดำเนินการต่อ ระบบจะนำคุณไปยังหน้าวิธีการ
 6. เข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูลธนาคารของคุณเพื่อเข้าสู่หน้าสมาชิก
 7. อนุมัติรายการธุรกรรมโดยใช้รหัสอนุมัติจากแอปพลิเคชันธนาคารที่คุณใช้บริการหรือ SMS
 8. รอเปลี่ยนเส้นทางไปยังระบบหลังบ้าน หรือเปลี่ยนทันทีโดยคลิก "เปลี่ยนเส้นทางทันที"
 9. ขณะนี้ฝากเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว และเงินพึงปรากฏในบัญชีเทรดที่คุณเลือกในไม่ช้า

ถอนเงิน

 1. เลือก "ถอนเงิน" จากหัวข้อธุรกรรมบัญชีในระบบหลังบ้าน
 2. เลือกบัญชีเทรดที่คุณต้องการถอนเงิน
 3. เลือก "ธนาคารชั่วคราวในมาเลเซีย (Help2Pay)" และสกุลเงินในช่อง "วิธีถอนเงิน"
 4. เลือกธนาคารในช่อง "ชื่อธนาคาร" และกรอกหมายเลขบัญชีของคุณ
 5. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการถอนใน "จำนวนเงินที่จะถอน"
 6. คลิกปุ่ม "รหัส PIN" เพื่อขอรับรหัสอนุมัติทางอีเมลของคุณ แล้วกรอกรหัสลงในช่อง "รหัส PIN"
 7. สรุปธุรกรรมจะปรากฏขึ้น คลิกปุ่ม "ถอนเงิน" เพื่อดำเนินการถอนเงินให้เสร็จสมบูรณ์