นโยบายความเป็นส่วนตัว

หนึ่งในการจัดลำดับความสำคัญหลักของบริษัท คือ การรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าของเราอย่างเต็มที่ บริษัทไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าต่อประชาชนทั่วไป และไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว บริษัทไม่ขาย เปิดเผย หรือมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประจำตัว และบัญชีของลูกค้าให้กับบุคคลที่สามเพื่อใช้งานชั่วคราว บริษัทให้ความสำคัญกับชื่อเสียงที่ดีของบริษัทฯ และให้ความเคารพต่อข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ของลูกค้าของบริษัทฯ

การรวบรวมข้อมูล

บริษัทได้รับข้อมูลจากลูกค้าทุกคน ข้อมูลที่จำเป็น ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ และนามสกุล วันเกิด ประเทศที่พำนักอาศัย หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และรหัสประเทศ เป็นต้น ลูกค้าจะเป็นผู้มอบข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ให้กับบริษัทฯ ในระหว่างทำการลงทะเบียนที่หน้า Back Office การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวกับข้อผูกมัดเพื่อเริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทได้เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้ามอบให้กับบริษัทฯ ประกอบไปด้วย:
  • ข้อมูลที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในระหว่างทำการลงทะเบียนที่หน้า Back Office (ชื่อ และนามสกุล วันเกิด ประเทศที่พำนักอาศัย หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และรหัสประเทศ)
  • เอกสารที่อนุญาตให้ทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของลูกค้าในระหว่างทำการลงทะเบียนที่หน้า Back Office เช่น เอกสารประจำตัวที่ทางรัฐบาลเป็นผู้ออกให้ (หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือเอกสารที่คล้ายคลึงกัน)
  • เอกสารที่ยืนยันที่อยู่อาศัย (ใบเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำมัน ค่าน้ำ และค่าไฟ เป็นต้น) เอกสารแจ้งยอดความเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร)
  • เอกสารที่ยืนยันการโอนเงิน (ในกรณีที่ใช้ช่องทางการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ)

คุกกี้

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานของเว็บไซต์มีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างรายงานทางสถิติ การใช้งานของไฟล์เหล่านี้ช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถจัดระเบียบงานของเว็บไซต์ได้ในลักษณะที่สามารถใช้งานได้ง่าย และทำให้หน้าของเว็บไซต์มีประโยชน์ต่อลูกค้าของเรา คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่มีข้อมูลของเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกค้าบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไฟล์เหล่านี้จะเข้าไปวางไว้ในคอมพิวเตอร์ของลูกค้าในขณะที่ลูกค้ากำลังเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในครั้งต่อไป ไฟล์เหล่านี้จะดึงเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชมเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ คุกกี้ประกอบไปด้วยสตริงของอักขระซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวระบุเบราว์เซอร์ของลูกค้า ไฟล์เหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อการติดตามผู้เข้าชมเว็บไซต์ และมอบการเข้าถึงเว็บไซต์ที่รวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้น ข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุตัวตนของลูกค้าแต่เป็นเพียงแค่อนุญาตให้บริษัทฯ ประเมินความสนใจของลูกค้าต่อบริการของบริษัทฯ และกิจกรรมบนเว็บไซต์เท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดไม่ระบุชื่อของลูกค้า ลูกค้าสามารถหยุดการรับคุกกี้ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในเมนูของเบราว์เซอร์

การใช้ข้อมูล

ข้อมูลที่ลูกค้าได้มอบให้กับบริษัทฯ จะใช้เพื่อการมอบบริการให้มีคุณภาพเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อของลูกค้าอาจถูกนำมาใช้ติดต่อกับกับลูกค้าในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุด และข่าวสารของบริษัท จากการมอบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าเอง และลูกค้าทำการตรวจสอบหน้า Back Office ส่วนตัวของลูกค้าจะถือว่าลูกค้ากำลังเข้าร่วมในการดำเนินการตามนโยบายด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (AML) ข้อมูลของลูกค้าจะนำมาใช้เพื่อทำการยืนยันตัวตน เปิดบัญชีซื้อขาย และ/หรือบัญชีพันธมิตร เพื่อทำการแจ้งเกี่ยวกับบริการใหม่ของบริษัทฯ อย่างรวดเร็ว รักษาฐานข้อมูลของบัญชีลูกค้า และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อให้บริการ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น

การปกป้องข้อมูล

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคล พนักงานของบริษัทฯ จะรักษามาตรฐานของกระบวนถ่ายโอนข้อมูลภายในบริษัทฯ อย่างเข้มงวด

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าไปยังบุคคลที่สามภายใต้สถานการณ์ที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวอาจรวมไปถึง:
  • การคุ้มครองสิทธิ์ และทรัพย์สินส่วนบุคคลในศาล
  • การดำเนินการตามคำสั่งศาล
  • การมอบข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายตามคำร้องขออย่างเป็นทางการ
  • การถ่ายโอนข้อมูลไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ (ทรัสตี้ หรือผู้ปกป้องผลประโยชน์) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องด้วยบริษัทฯ ถือว่าข้อมูลทั้งหมดมีความสมบูรณ์ และมีความเกี่ยวข้อง บริษัทจึงขอร้องให้ลูกค้าแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ให้ทางบริษัทฯ ทราบผ่านทางแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ในหน้า Back Office

การปฏิเสธในการระบุข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้ามีสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะระบุข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ร้องขอตามข้อกำหนดหากการมอบข้อมูลให้ทางบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ขัดต่อความเชื่อของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะไม่สามารถให้บริการบางอย่าง หรือใด ๆ ให้กับลูกค้าได้