คุณได้ สมัครบัญชี และ ดาวน์โหลดแพลตฟอร์มแล้วหรือยัง? คุณแค่ต้องเลือกผู้ให้ข้อมูลเท่านั้นเอง!

วิธีอย่างละเอียดสำหรับการสมัครรับข้อมูลสามารถอ่านได้ใน แมนวลสำหรับการเชื่อมต่อ หน้า