เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเรื่องเงินประกันในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ในบทความนี้เราต้องการแจ้งเตือนให้คุณทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจสูงสุดไปเป็น 1:200 สำหรับตำแหน่งที่เปิดไว้ตั้งแต่วันศุกร์ เวลา 22:00 น. (GMT+3) ไปจนถึงวันจันทร์ เวลา 02:00 น. (GMT+3) ข้อกำหนดของเงินประกันจะคำนวณตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เงินประกันในตำแหน่งเหล่านี้จะได้รับการคำนวณใหม่หลังเวลาที่เปิดให้ทำการซื้อขาย เช่น วันจันทร์ หลังจากเวลา 02:00 น. (GMT+3) โดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินทุนในบัญชีของลูกค้า และเลเวอเรจที่ลูกค้าเลือกไว้ก่อนหน้านั้น

เพื่อให้คุณเข้าใจถึงวิธีเปลี่ยนแปลงของเงินประกัน โปรดทำความเข้าใจตามตัวอย่างที่เราต้องการจะแบ่งปันตามด้านล่าง

ตัวอย่างที่ 1. การเปิด และการปิดการซื้อขายระหว่างช่วงเวลาของ IMR* (ข้อกำหนดเรื่องการเพิ่มเงินประกัน)

มาสมมติกันว่าคุณใช้บัญชีโปร (Pro) ของเราด้วยเลเวอเรจอยู่ที่ 1:1000 และสกุลเงินของบัญชีเป็น USD
เวลา การกระทำ เงินประกันรวมในบัญชีสำหรับการซื้อขาย
วันพุธ เวลา 12:00 น. GMT+3 การเปิดคำสั่งซื้อแรกเพื่อซื้อ USD/CAD ขนาด 1 lot 100 USD
วันศุกร์ เวลา 23:00 น. GMT+3 การเปิดคำสั่งซื้อที่สองเพื่อซื้อ USD/CAD ขนาด 0.5 lot 350 USD
วันศุกร์ เวลา 23:30 น. GMT+3 การปิดคำสั่งซื้อแรกเพื่อซื้อ USD/CAD ขนาด 1 lot 250 USD

นักเทรดเปิดคำสั่งซื้อขายก่อนที่ข้อกำหนดเรื่องการเพิ่มเงินประกันจะเริ่มต้นขึ้น และเงินประกันในบัญชีมี 100 ดอลลาร์ จากนั้นนักเทรดตัดสินใจเปิดคำสั่งซื้อขายอีกอื่นเพิ่มขึ้นอีก หลังจากนั้นมีการบังคับใช้ IMR นั่นหมายความว่าเงินประกันสำหรับคำสั่งซื้อขายที่สองจะถูกนำไปคำนวณตามเลเวอเรจที่ 1:200 ซึ่งก็คือ 250 USD มาถึงตอนนี้ เงินประกันจะอยู่ที่ 50 USD แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะปกติ เงินประกันรวมทั้งหมดของทั้งสองคำสั่ง คือ 350 USD นักเทรดปิดคำสั่งซื้อขายแรกก่อนในวันศุกร์ เวลา 23:30 น. GMT+3 ในขณะที่กำลังบังคับใช้ IMR ดังนั้นเงินประกันที่จำนวน 250 USD ยังคงอยู่เหมือนเดิมสำหรับคำสั่งซื้อที่เปิด

หมายเหตุ! เงินประกันจะถูกคำนวณเฉพาะคำสั่งซื้อขายที่เปิดไว้ในช่วงเวลาของการบังคับใช้ข้อกำหนดเรื่องการเพิ่มเงินประกันเท่านั้น หากคำสั่งซื้อขายถูกเปิดก่อนการบังคับใช้ IMR เงินประกันจะยังคงไว้ที่จำนวนเดิม

ตัวอย่างที่ 2. การเปิดคำสั่งซื้อขายในช่วงเวลาของการบังคับใช้ IMR และคำสั่งซื้อขายเหล่านั้นถูกปิดหลังจากช่วงเวลาของการบังคับใช้ IMR

มาดูตัวอย่างเดียวกันด้วยการใช้งานบัญชีโปร (Pro) ด้วยเลเวอเรจ 1:1000 และสกุลเงินของบัญชีเป็น – USD
เวลา การกระทำ เงินประกันรวมในบัญชีสำหรับการซื้อขาย
วันพฤหัสบดี เวลา 12:00 น. GMT+3 การเปิดคำสั่งซื้อแรกเพื่อซื้อ USD/CAD ขนาด 2 lot 200 USD
วันศุกร์ เวลา 23:00 น. GMT+3 การเปิดคำสั่งซื้อที่สองเพื่อซื้อ USD/CAD ขนาด 1 lot 700 USD
วันศุกร์ เวลา 11:00 น. GMT+3 การปิดคำสั่งซื้อที่สองเพื่อซื้อ to buy USD/CAD ขนาด 1 lot 200 USD

นักเทรดเปิดคำสั่งซื้อขายแรกไว้ก่อนที่จะบังคับใช้ IMR จากนั้นก็เปิดคำสั่งซื้อขายที่สองในช่วงเวลาของการบังคับใช้ IMR เงินประกันสำหรับคำสั่งซื้อขายที่สองจะถูกคำนวณตามเลเวอเรจที่ 1:200 ซึ่งก็คือ 500 USD จำนวนของเงินประกันทั้งหมดในตอนนี้อยู่ที่ 700 USD หลังจากวันจันทร์ เวลา 02:00 น. (GMT+3) เงินประกันของคำสั่งซื้อขายที่สองจะถูกคำนวณตามเลเวอเรจของบัญชีสำหรับการซื้อขาย เงินประกันรวมทั้งหมดในตอนนี้อยู่ที่ 300 ดอลลาร์ เมื่อนักเทรดปิดคำสั่งซื้อขายที่สอง หลังจากนั้นเงินประกันจะกลายเป็น 200 USD

โปรดทราบว่าหากเปิดคำสั่งซื้อขายในช่วงระหว่างเวลาที่บังคับใช้ IMR แต่ปิดคำสั่งซื้อขายเมื่อข้อกำหนดเรื่องการเพิ่มเงินประกันนำกลับมาใช้กับมูลค่าก่อนหน้านั้นจะมีการคำนวณเลเวอเรจ และจำนวนเงินประกันใหม่สำหรับคำสั่งซื้อขายนี้!

ตัวอย่างที่ 3. การเปิดตำแหน่งป้องกันความเสี่ยงในช่วงระหว่างเวลาที่บังคับใช้ IMR

ตัวอย่างเช่น: บัญชีโปรด (Pro) ด้วยเลเวอเรจที่ 1:1000 และสกุลเงินของบัญชีเป็น – USD
เวลา การกระทำ เงินประกันรวมในบัญชีสำหรับการซื้อขาย
วันศุกร์ เวลา 18:00 น. GMT+3 การเปิดคำสั่งซื้อขายแรกเพื่อซื้อ USD/CAD ขนาด 1 lot 100 USD
วันศุกร์ เวลา 23:30 น. GMT+3 การเปิดคำสั่งขายที่สองเพื่อขาย USD/CAD ขนาด 1 lot 0 USD

นักเทรดเปิดตำแหน่งเพื่อซื้อคู่สกุลเงิน USD/CAD ก่อนหน้าที่จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดเรื่องการเพิ่มเงินประกันก่อนไปแล้วหลายชั่วโมง เงินประกันจะถูกคำนวณตามปกติ หลังจากที่มีการบังคับใช้ IMR นักเทรดตัดสินใจที่จะเปิดตำแหน่งตรงกันข้ามเพื่อขาย USD/CAD เนื่องจากมีการเปิดคำสั่งที่สองเกิดขึ้นจะทำให้เกิดการประกันความเสี่ยงของคำสั่งแรก และเงินประกันสำหรับการประกันความเสี่ยงของตำแหน่งก็คือศูนย์ จำนวนรวมทั้งสิ้นของเงินประกันในบัญชีสำหรับการซื้อขายจะเป็นศูนย์ด้วยเช่นเดียวกัน

หมายเหตุ! เงินประกันในตำแหน่งที่ประกันความเสี่ยง คือ ศูนย์ นั้นจะใช้งานได้กับบัญชีของ JustMarkets ทุกประเภท

ตัวอย่างที่ 4. การประกันความเสี่ยงบางส่วนในช่วงระยะเวลาบังคับใช้ IMR

ตัวอย่างเช่น: บัญชีโปร (Pro) ด้วยเลเวอเรจที่ 1:1000 และสกุลเงินของบัญชีเป็น – USD
เวลา การกระทำ เงินประกันรวมในบัญชีสำหรับการซื้อขาย
วันอังคาร เวลา 16:00 น. GMT+3 การเปิดคำสั่งซื้อแรกเพื่อซื้อ USD/CAD ขนาด 2 lot 200 USD
วันพฤหัสบดี เวลา 13:00 น. GMT+3 การเปิดคำสั่งซื้อที่สองเพื่อซื้อ USD/CAD ขนาด 3 lot 500 USD
วันศุกร์ เวลา 23:15 น. GMT+3 การเปิดคำสั่งขายที่สามเพื่อขาย USD/CAD ขนาด 4 lot 100 USD

นักเทรดเปิดคำสั่งซื้อขายแรก และมีเงินประกันอยู่ที่ 200 USD จากนั้นนักเทรดเปิดคำสั่งซื้อขายที่สอง เงินประกันจะอยู่ที่ 300 USD ดังนั้นตอนนี้เงินประกันรวมทั้งสิ้น คือ 500 USD

นักเทรดเปิดคำสั่งซื้อขายที่สามเมื่อมีการบังคับใช้ IMR คำสั่งซื้อขายที่สามบางส่วนมีการประกันความเสี่ยงของตำแหน่งที่เปิดไว้ก่อนหน้านั้น สังเกตได้ว่าคำสั่งซื้อขายที่ถูกเปิดขึ้นก่อนหน้ามีการประกันความเสี่ยงไว้บางส่วน สังเกตได้ว่าคำสั่งซื้อขายนั้นได้ถูกเปิดไว้ใกล้กับเวลาที่คำสั่งตรงข้ามก่อนที่จะมีการประกันความเสี่ยง ดังนั้นในกรณีนี้ คำสั่งที่สอง และคำสั่งแรกจำนวน 1 lot จะได้รับการประกันความเสี่ยง สำหรับ 1 lot เพื่อซื้อ USD/CAD ยังไม่มีการประกันความเสี่ยงเหมือนเดิม ดังนั้นเงินประกันรวมทั้งสิ้นจึงกลายมาเป็น 100 USD

ตัวอย่างที่ 5. การปิดตำแหน่งที่มีการประกันความเสี่ยงในช่วงระยะเวลาบังคับใช้ IMR

ตัวอย่างเช่น: บัญชีโปร (Pro) ด้วยเลเวอเรจที่ 1:1000 และสกุลเงินของบัญชีเป็น – USD
เวลา การกระทำ เงินประกันรวมในบัญชีสำหรับการซื้อขาย
วันพุธ เวลา 16:00 น. GMT+3 การเปิดคำสั่งซื้อแรกเพื่อซื้อ USD/CAD ขนาด 1 lot 100 USD
วันพฤหัสบดี เวลา 18:00 น. GMT+3 การเปิดคำสั่งซื้อที่สองเพื่อซื้อ USD/CAD ขนาด 2 lot 300 USD
วันศุกร์ เวลา 17:00 น. GMT+3 การเปิดคำสั่งขายที่สามเพื่อขาย USD/CAD ขนาด 5 lot 200 USD
วันศุกร์ เวลา 23:30 น. GMT+3 การปิดคำสั่งขายที่สามเพื่อขาย USD/CAD ขนาด 5 lot 2700 USD

หลังจากการเปิดคำสั่งซื้อขายแรก เงินประกันในบัญชีอยู่ที่ 100 USD หลังจากการเปิดคำสั่งซื้อขายที่สองเงินประกันรวมทั้งสิ้นจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 300 USD (100 USD + 200 USD) หลังจากการเปิดคำสั่งซื้อขายที่สามซึ่งจะนำไปสู่การประกันความเสี่ยงของตำแหน่ง เงินประกันจะลดลงไปเป็น 200 USD: 500 USD – (100 USD + 200 USD)

หลังจากนั้น นักเทรดตัดสินใจที่จะปิดคำสั่งซื้อขายที่สามซึ่งมีการประกันความเสี่ยงของตำแหน่งไว้บางส่วนในบัญชีสำหรับการซื้อขายในขณะที่ยังมีการบังคับใช้ข้อกำหนดเรื่องการเพิ่มเงินประกัน การปิดคำสั่งซื้อขายดังกล่าวจะมีการคำนวณเงินประกันจะคำนวณเหมือนเช่นเดียวกันกับการเปิดคำสั่งซื้อขายใหม่ตามกฎระเบียบของ JustMarkets ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเลเวอเรจ และข้อกำหนดเรื่องการเพิ่มเงินประกัน

ดังนั้น การปิดคำสั่งซื้อขายของ 5 lots เพื่อขายคู่สกุลเงิน USD/CAD ในช่วงระหว่างเวลาที่บังคับใช้ IMR เพื่อการเปิดตำแหน่งใหม่ที่สอดคล้องกับเงินประกัน เงินประกันสำหรับ USD/CAD ที่ขนาด 5 lot ด้วยเลเวอเรจที่ 1:200 ถือเป็น 2,500 USD มูลค่าปัจจุบันของเงินประกัน คือ 200 USD – ซึ่งเป็นเงินประกันรวมทั้งสิ้นสำหรับเปิดคำสั่งซื้อขาย – จะถูกเพิ่มขึ้น ดังนั้นจำนวนเงินประกันรวมทั้งสิ้นสำหรับบัญชีที่ใช้ในการซื้อขายจะอยู่ที่ 2,700 USD

เงินประกันนี้จะถูกกระจายไประหว่างตำแหน่งที่เปิดตามสัดส่วนของปริมาณคำสั่งซื้อขาย: คำสั่งซื้อขายแรกจะใช้ ⅓ ส่วนของเงินประกัน คำสั่งซื้อขายที่สองจะใช้ – ⅔ ของเงินประกัน เงินประกันสำหรับคำสั่งซื้อเหล่านี้จะอยู่ที่ 900 USD และ 1,800 USD ตามลำดับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อทำการปิดสองตำแหน่งแรก

หากคุณยังคงมีคำถาม หรือปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณเงินประกัน โปรดติดต่อ ทีมงานฝ่ายช่วยเหลือของเรา

* IMR – ข้อกำหนดเรื่องการเพิ่มเงินประกัน