คู่มือการยืนยันบัตร Visa/MasterCard

ลูกค้าที่ยืนยันบัญชีการเทรดแล้วโดยวิธีการใดๆรวมถึงบัตรเครดิต/เดบิต Visa/MasterCard

ที่จะโอนเงินทุนจากบัตรสู่บัญชีหรือบัญชีสู่บัตรโปรดยืนยันโดยใช้คู่มือนี้

 • เข้าสู่ระบบของคุณ Back Office

 • ในกล่องเมนู"โปรไฟล์" เปิด "การยืนยัน"

  VISA/MASTERCARD verification
 • คุณถูกเปลี่ยนเส้นทางไปที่การยืนยันเพจหลัก ที่นี่คุณยืนยันเอกลักษณ์,ที่อยู่อาศัยและบัตรเครดิตธนาคาร เพื่อใช้บัตรในการชำระเงิน ทำตามขั้นตอนการยืนยันประกอบด้วย3ขั้น

  ในหมวด "การยืนยันบัตรเครดิต" คลิก "ยืนยันตอนนี้" เพื่อจะยืนยันบัตร

  VISA/MASTERCARD verify now
 • ในหน้าต่าง "การยืนยันบัตรเครดิต"
  1. อ่านข้อความเพื่อจะได้รู้ว่าต้องอัปโหลดเอกสารใด
  2. คลิกที่ปุ่ม "ลากไฟล์เพื่อแนบหรือค้นหา" เพื่อค้นหาไฟล์ที่เหมาะสมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
  3. คลิกที่ปุ่ม "ส่งเอกสาร"
  VISA/MASTERCARD uploading documents
  • โปรดดูที่ด้านล่างว่าควรปิดซ่อนตัวเลขใดบนบัตร และจะต้องมีลายเซ็นต์ที่ด้านหลังของบัตรเครดิต หากคุณใช้บัตรโดยไม่มีชื่อของผู้ถือบัตร โปรดมอบเอกสารแจ้งรายการเดินบัญชีธนาคาร หรือเอกสารแจ้งรายการเดินบัญชีธนาคารจากออนไลน์ที่มีชื่อ และนามสกุลของคุณระบุไว้บนเอกสาร พร้อมทั้งตัวเลข 6 หลักแรก และ 4 หลักสุดท้ายบนบัตรเครดิตของคุณให้กับเรา หากคุณอัปโหลดภาพถ่ายหน้าจอของการทำธุรกรรมผ่านธนาคารทางออนไลน์ จะต้องสามารถมองเห็น URL บนภาพถ่ายหน้าจอได้อย่างชัดเจน
  • สำหรับบัตรเสมือนจริง โปรดทำการอัปโหลดเอกสารแจ้งรายการเดินบัญชีธนาคารที่มีชื่อ และนามสกุลของคุณ พร้อมทั้งทั้งตัวเลข 6 หลักแรก และ 4 หลักสุดท้ายบนบัตรเครดิตของคุณ วันหมดอายุ และตราประทับด้วยหมึกเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณเป็นผู้ถือบัตรจริง เราไม่ยอมรับเอกสารแจ้งรายการเดินบัญชีธนาคารจากออนไลน์
  • โปรดทราบว่า: เราไม่ยอมรับบัตรเครดิตของธนาคารบุคคลที่สาม!
  Digits to be hidden
 • หลังจากนี้ เอกสารที่ถูกอัปโหลดจะแสดงขึ้นในตารางที่ทางด้านล่างของหน้าต่างด้วยข้อความ"อยู่ระหว่างดำเนินการ"

  VISA/MASTERCARD credit card verification
 • มีทั้งหมดเท่านี้ค่ะ! แผนก Back Office จะทำการตรวจสอบสำเนาของบัตรสักครู่เพียงไม่กี่อึดใจ! จากนั้นคุณก็จะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันบนหน้าหลักของการยืนยันได้

  VISA/MASTERCARD document approved

เมื่อการยืนยันบัตรของคุณเสร็จสิ้น จะปรากฏในรายการของวิธีการฝากที่ใช้ได้ในหน้าต่าง "ฝาก" ใน Back Office คุณสามารถยืนยันและใช้ได้หลายบัตร ถ้าต้องการทำก็ทำขั้นตอนการยืนยันบัตรซ้ำอีกรอบด้วยบัตรใหม่

ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหรือบางอย่างขัดข้องโปรดติดต่อผู้ให้ความช่วยเหลือลูก: เขียนในแชทหรือส่งอีเมล [email protected]