โบนัสต้อนรับ
$30
เข้าสู่ตลาดซื้อขายได้โดยไม่มีความเสี่ยง
รับโบนัส
โบนัสต้อนรับคืออะไร
 • เริ่มต้นได้ง่าย
  รับโอกาส และเรียนรู้วิธีการซื้อขายได้โดยไม่ต้องลงทุน
  • กำไร
   ถอนเงินที่คุณได้รับด้วยการซื้อขายจากบัญชีต้อนรับ (Welcome) ของคุณ!
  • ไม่มีความเสี่ยง
   คุณไม่ต้องฝากเงินเพื่อทำการซื้อขาย เปิดบัญชีต้อนรับ และทำการซื้อขายด้วยเงิน $30 ของคุณในแบบที่คุณต้องการ
 • จะรับโบนัสต้อนรับได้อย่างไร
  1
  สมัคร
  หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนอย่างง่ายแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงหน้า Back Office ได้
  ลงทะเบียน
 • 2
  เปิดบัญชีต้อนรับ
  คุณจะได้รับโบนัส $30 เมื่อคุณเปิดบัญชีต้อนรับ ในการเปิดบัญชี คุณจะต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 • 3
  เริ่มทำการซื้อขาย
  ทำการซื้อขายอย่างน้อย 5 ล็อตภายในระยะเวลา 30 วัน ธุรกรรมจะต้องได้รับผลกำไร หรือขาดทุนอย่างน้อย 6 pips (60 จุด)
 • 4
  โอนผลกำไรของคุณ
  โอนเงินทุนของคุณจากบัญชีต้อนรับไปยังบัญชี Standard Cent, Standard, Pro หรือ Raw Spread

สิ่งที่นักเทรดพูดถึงเรา

 • Amazing customer support
  Amazing customer support! My problem solved in a few minutes and all questions were answered.
  Kwabena Enam
 • The best broker I ever had
  The best broker I ever had, the highest leverage and the quickest withdraw I have ever had in 7 years of trading, so happy to have found them
  James Ghidinelli
 • Good broker
  Good conditions for beginners with small money, small spreads and fast work. Team can help at any time
  Vinnie_Ngut
Excellent 4.6
Based on 2,340 reviews
กติกาของโบนัสต้อนรับ (Welcome):
 • ให้บริการโบนัสต้อนรับแก่ผู้ใช้งานบัญชีประเภทพิเศษที่เรียกว่า "(ต้อนรับ) Welcome"
 • ลูกค้าเดิมไม่สามารถเปิดบัญชีต้อนรับ (Welcome) ได้
 • ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีต้อนรับ Welcome ได้ไม่เกินไปกว่าหนึ่งบัญชี แล้วรับโบนัสต้อนรับ $30 ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น
 • การเปิดหลายบัญชี (รวมไปถึงผู้ที่ลงทะเบียนให้กับ/แทนญาติ พี่น้องของลูกค้า เป็นต้น) เป็นสิ่งที่ต้องห้าม หากบริษัทเกิดความสงสัยด้วยเหตุผลอันควรว่าบัญชีได้รับการจัดการโดยบุคคลคนเดียวกัน หรือโดยบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการกระทำต่าง ๆ บัญชีดังกล่าวจะถูกระงับโดยถาวร เงินทุนทั้งหมดจะถูกระงับจากบัญชีต้อนรับดังกล่าว
 • ในการรับโบนัสต้อนรับ (Welcome Bonus) นักเทรดจะต้องทำการลงทะเบียนในหน้า Back Office พร้อมกับเปิดบัญชีต้อนรับ เงินโบนัสจะถูกโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ
 • จะมีการใช้ข้อกำหนดของการซื้อขายดังต่อไปนี้:
  • ตราสารที่ซื้อขาย: คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ และโลหะมีมูลค่า
  • สกุลเงินของบัญชี: USD;
  • ปริมาณในการซื้อขายสูงสุดต่อหนึ่งตำแหน่ง: 0.01 ล็อต
  • จำนวนของตำแหน่งที่เปิดสูงสุด (รวมถึง คำสั่งซื้อขายที่กำลังรอดำเนินการ) ในขณะนั้น: ไม่มากเกินไปกว่า 5 ตำแหน่ง
  • ไม่อนุญาตให้ใช้หุ่นยนต์ (โปรแกรมช่วยทำการซื้อขายอัตโนมัติ): ทำการซื้อขาย
 • บัญชีต้อนรับแบบไม่มีค่าสวอปสำหรับชาวมุสลิมเท่านั้น
 • ลูกค้าจะต้องทำการซื้อขายเป็นอย่างน้อย 5 ล็อต (1 ล็อต = $100,000) ภายในระยะเวลา 30 วันตามปฏิทินเพื่อจึงจะสามารถทำการโอนผลกำไรได้
 • กำไร หรือขาดทุนของการทำธุรกรรมจะต้องไม่ต่ำกว่า 6 pips (60 จุด) เพื่อให้ถูกนำมานับเข้าไปยังจำนวนของปริมาณที่ได้ทำการซื้อขายไปแล้ว
 • การซื้อขายจากบัญชีต้อนรับ (Welcome) จะไม่มีการคิดค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตร
 • ไม่สามารถฝากเงิน หรือโอนเงินภายจากบัญชีหนึ่งไปยังบัญชีต้อนรับ (Welcome) ได้
 • คุณมีเวลา 30 วันในการเปิดบัญชีโบนัสต้อนรับ (Welcome Bonus) ภายในระยะเวลาของโบนัสโดยนับจากช่วงเวลาที่ทำการลงทะเบียน
 • บัญชีต้อนรับจะพร้อมใช้ทำการซื้อขายได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี หลังจาก 30 วัน การซื้อขายจะถูกปิดการใช้งาน แต่บัญชีต้อนรับจะยังคงสามารถเข้าถึงได้เพื่อให้สามารถทำการโอนผลกำไรในช่วงระยะเวลา 30 วันหลังจากปิดการซื้อขายไปแล้ว
 • สำหรับการโอนผลกำไรภายในบัญชีจากบัญชีต้อนรับไปยังบัญชีจริง ลูกค้าจะต้องฝากเงินอย่างน้อย $100 (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ไปยังบัญชีจริงนี้ สามารถทำการฝากได้ด้วยการชำระเงินทั้งหมดภายในครั้งเดียว หรือบางส่วน (เช่น $50 + $20 + $30) โปรดทราบว่าจะต้องฝากเงินจำนวนนั้ดังกล่าวหลังจากที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขายโบนัสเรียบร้อยแล้ว
 • ยอดรวมของผลกำไรที่สามารถถอนได้ คือ $30 จะทำการโอนผลกำไรให้หลังจากที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดของโบนัสเรียบร้อยแล้วโดยจะทำการโอนจากบัญชีต้อนรับไปยังบัญชีจริงเพื่อทำการซื้อขายที่มีเงินฝากอย่างน้อยจำนวน $100 หรือเทียบเท่า ในการถอนเงินโบนัสจะต้องมีผลกำไรอย่างน้อยจำนวน $30
 • จำนวนสำหรับการโอนจะต้องไม่เกิน หรือน้อยกว่า $30
 • ลูกค้าแต่ละรายสามารถขอโอนผลกำไรจากบัญชีต้อนรับไปยังบัญชีซื้อขายจริงได้ 1 (หนึ่ง) บัญชีเท่านั้น
 • การโอนจดำเนินการภายใน 2 ชั่วโมงในช่วงเวลาทำการของฝ่ายการเงิน เวลาดำเนินการสูงสุด คือ 24 ชั่วโมงหลังจากที่บริษัทได้รับคำร้องขอจากลูกค้า
 • เมื่อทำการโอนผลกำไรเสร็จสมบูรณ์แล้ว บัญชีต้อนรับ (Welcome) จะถูกปิดใช้งาน และจะไม่สามารถทำการซื้อขายได้อีกต่อไป โบนัสจะถูกยกเลิกเต็มจำนวน และยอดคงเหลือของบัญชีจะถูกกำหนดให้เป็นศูนย์
 • ในกรณีที่มีที่อยู่ไอพี หรือข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกัน หรือตรวจพบสัญญาณอื่น ๆ ที่แสดงว่าบัญชีเป็นของบุคคลคนเดียวกัน บัญชีดังกล่าวอาจถูกระงับ และ/หรือโบนัส และผลกำไรจะถูกยกเลิก
 • สามารถใช้งานโบนัสได้ตลอดไป แต่สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาตามการตัดสินใจของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครรับโบนัสของลูกค้าได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรืออธิบายเหตุผลใด ๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลื่ยนแปลงเงื่อนไขของแคมเปญ หรือยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าเห็นด้วยว่าบริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในระหว่างขั้นตอนของการลงทะเบียนกับเนื้อหาภายในแคมเปญของโบนัสต้อนรับ และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดอื่น ๆ
อ่านเพิ่มเติม
รับโบนัส $30
เพื่อเริ่มเข้าสู่เส้นทางการซื้อขายของคุณ!
รับโบนัส