ค่าความสัมพันธ์ของสกุลเงินคืออะไร?

 What is currency correlation?

ค่าความสัมพันธ์ของสกุลเงินแสดงให้นักเทรดเห็นว่าคู่สกุลเงินสองคู่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน ตรงกันข้าม หรือแบบสุ่มโดยเมื่อกาลเวลาผ่านไป ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อขายเงินปอนด์อังกฤษ และเงินเยนญี่ปุ่น (GBP/JPY) แสดงว่าคุณกำลังซื้อขายคู่ของคู่สกุลเงิน GBP/USD และ USD/JPY สกุลเงินเหล่านี้มีค่าความสัมพันธ์กันเนื่องจากทั้งคู่เชื่อมโยงกับ USD

หากคุณแสดงค่าความสัมพันธ์เป็นตัวเลข ค่าความสัมพันธ์นั้นจะแสดงผ่านค่าสัมประสิทธิ์พิเศษ:

  • +1 แสดงว่าคู่สกุลเงินทั้งสองจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน 100% ในเวลานั้น
  • -1 หมายความว่าคู่สกุลเงินทั้งสองจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม 100% ในเวลานั้น
  • 0 บ่งชี้ว่าไม่มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินทั้งสอง

ค่าความสัมพันธ์มีสองประเภท คือ: เชิงบวก และเชิงลบ

Direction of Correlation

ตัวอย่างของค่าความสัมพันธ์เชิงบวก (โดยตรง): กราฟแสดง EUR/USD และ GBP/USD

 p-2

ตัวอย่างของค่าความสัมพันธ์เชิงลบ (ผกผัน): กราฟแสดงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DXY และ EURO

p-3

ตามกฎแล้ว ค่าความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินจะแสดงอยู่ในรูปแบบของตาราง:

p-4

ค่าความสัมพันธ์ของสกุลเงินมีความผันผวน ดังนั้นจึงควรปรับค่าเป็นระยะ มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เปลี่ยนไป สิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ นโยบายการเงินที่แตกต่างกัน ปฏิกิริยาของคู่สกุลเงินต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน

ปัจจุบัน มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิค และอัลกอริทึมมากมายสำหรับแพลตฟอร์ม Meta Trader ที่ช่วยตรวจสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงิน แต่นักเทรดทุกคนสามารถนับค่าความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินในเอกสารสเปรดชีต Excel ได้อย่างอิสระด้วยการใช้ฟังก์ชั่น “=CORREL(range1, range2)”

นักเทรดมักจะใช้ค่าความสัมพันธ์ของสกุลเงินเพื่อใช้กลยุทธ์การซื้อขาย การป้องกันตำแหน่ง และการกระจายความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

ค่าความสัมพันธ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดสกุลเงิน:

  • เงินยูโรมีค่าความสัมพันธ์แบบผกผันกับดัชนีดอลลาร์ (การลดลงของเงินดอลลาร์ทำให้เงินยูโรเพิ่มขึ้น และลดลง)
  • แคนาดาดอลลาร์มีค่าความสัมพันธ์โดยตรงกับน้ำมัน (การเติบโตของราคาน้ำมันกระตุ้นการแข็งค่า และอ่อนค่าของแคนาดาดอลลาร์)
  • ออสเตรเลียดอลลาร์มีค่าความสัมพันธ์โดยตรงกับทองคำ (การเติบโตของราคาโลหะมีมูลค่าเท่ากับการเพิ่มขึ้น และลดลงของ AUD)
  • ทองคำมีค่าความสัมพันธ์ผกผันกับดัชนีดอลลาร์ และผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (การลดลงของดอลลาร์ และผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลทำให้ราคาโลหะมีมูลค่าสูงขึ้น และลดลง)

ขอให้ได้รับกำไรจากการซื้อขายนะคะ