Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

คำจำกัดความของ Swap

การทำธุรกรรมในตลาด Forex เกิดจากข้อกำหนดของการซื้อขายทันที (Spot) ซึ่งหมายความว่า การซื้อขายเกิดขึ้นพร้อมกับวันส่งมอบสกุลเงินจริง ที่จะเกิดขึ้นในวันทำการถัดไปหลังจากที่ออกคำสั่งซื้อขายไปแล้ว อย่างไรก็ตามใน การซื้อขายเก็งกำไรนั้นไม่มีความจำเป็นต้องทำการ ส่งมอบสกุลเงินจริง (การซื้อขายเก็งกำไรเป็นสิ่งที่คุณกำลังจะเริ่ม) การส่งมอบจะถูกยกเลิกหากคุณออกคำสั่งซื้อขายในช่วงของหนึ่งวัน ทำการโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหา ใด ๆ แต่หากคุณเปิดคำสั่งซื้อขายทิ้ง เอาไว้มากกว่าหนึ่งวันล่ะ

สำหรับการ Rollover ในวันพุธ – พฤหัสบดี นั้น swap จะถูกหัก/เพิ่ม เป็นสามเท่าตัว (สำหรับวันพุธ วันเสาร์ และวันอาทิตย์)

Swap คืออะไร

การทำงานของ การต่ออายุสัญญา (rollover) ให้กับตำแหน่งนั้นเรียกว่า Swap ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการเปิดคำสั่งซื้อขายทิ้งเอาไว้ มากกว่าหนึ่งวัน พื้นฐานการทำงานก็คือ คุณจำเป็นต้อง "ปิด" คำสั่งซื้อขาย และเปิดใหม่อีกครั้ง ณ ราคาปิด ในขณะเดียวกันเงินทุนที่เท่ากับขนาดของ swap จะถูกหักออก หรือเพิ่มขึ้นในบัญชีของคุณ ขนาดของ swap ขึ้นอยู่กับ อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง และปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เนื่องจากธนาคารกลางเป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยในแต่ละประเทศจึงนำไปสู่สถานการณ์ที่แตกต่างกันระหว่างอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่แตกต่างกัน การคำนวณอัตราของ swap สามารถทำได้ในมุมมองที่แตกต่างกัน

Swap

วิธีคำนวณค่าสวอป และใครเป็นคำนวณ?

ค่าสวอปจะได้รับการคำนวณโดยอัตโนมัติเมื่อการซื้อขายในแต่ละวันสิ้นสุดลง สำหรับการโรลโอเวอร์จากวันพุธไปถึงวันพฤหัสบดี ค่าสวอปจะถูกหัก/เพิ่มขนาดเป็นสามเท่า (สำหรับวันพุธ วันเสาร์ และวันอาทิตย์) ในแพลตฟอร์มการซื้อขาย MetaTrader 4 คุณสามารถตรวจสอบอัตราค่าสวอปของทุกคู่สกุลเงินในปัจจุบันได้ (ในการตรวจสอบอัตราค่าสวอป โปรดคลิกขวา แล้วเลือก "Symbols" ใน "Market Watch" เลือกคู่สกุลเงินที่คุณต้องการในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น แล้วคลิกที่ปุ่ม "Properties" อัตราค่าสวอปของสถานะซื้อ (long) และขาย (short) จะถูกแสดงเป็นจุด)

Swap in MT4

สามารถพบขนาดของ swap ได้ในเทอร์มินัลการซื้อขาย อัตรา swap จะถูกหัก/เพิ่ม ใน บัญชีฝึกฝน ซึ่งเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับใน บัญชีจริง

โดย JustMarkets, 24/10/2559