Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ สิ่งที่นักเทรดต้องทราบ

Real Estate economic indicators. What does a trader need to know?

ปัจจุบันมีตัวชี้วัดตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่สำคัญมากมาย หากเรากำลังพูดถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวชี้วัดจะประกอบไปด้วย ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร การเริ่มซื้อที่อยู่อาศัย การขายบ้านใหม่ การขายบ้านเก่าที่มีอยู่ และการขายบ้านที่รอดำเนินการ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเหล่านี้มักจะไม่ถูกมุ่งเน้นอยู่ในปฏิทินเศรษฐกิจแต่เป็นตัวเลขที่สำคัญที่สุดซึ่งจะสะท้อนให้เห็นสถานะของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ

ใบอนุญาตก่อสร้างหมายถึงการอนุมัติของรัฐบาล หรือการอนุญาตให้ทำงานในโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ของเอกชนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ใบอนุญาตก่อสร้างถือเป็นตัวชี้วัดอันดับต้น ๆ ตัวอย่างเช่น การติดตามตัวเลขนี้จะช่วยให้สามารถมองเห็นปัญหาใหญ่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐฯ เมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้ ใบอนุญาตก่อสร้างในสหรัฐอเมริกาลดลงเป็นเวลาสามปีติดต่อกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2552 โดยแตะระดับต่ำสุดอยู่ที่ 513,000 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 แล้วจบลงด้วยการระเบิดของเศรษฐกิจฟองสบู่ด้านที่อยู่อาศัย รายงานการขออนุญาตก่อสร้างจะถูกเผยแพร่เดือนละครั้งจากสำนักสำรวจสำมะโนประชากร โดยปกติมักจะอยู่ในช่วงกลางเดือน

การเริ่มซื้อที่อยู่อาศัยจะเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงด้านจำนวนอาคารที่พักอาศัยใหม่ที่เริ่มก่อสร้างในช่วงเดือนที่รายงาน นอกจากนี้ยังเป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย รายงานการเริ่มซื้อที่อยู่อาศัยจะถูกเผยแพร่เดือนละครั้งจากสำนักสำรวจสำมะโนประชากร โดยปกติมักจะอยู่ในช่วงกลางเดือน

Tรายงานยอดขายบ้านใหม่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบ้านใหม่ที่ขายได้ซึ่งแสดงในรูปแบบบ้านหลายพันหลัง และแสดงแยกกันโดยแบ่งตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศ รายงานยังติดตามเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของจำนวนบ้านที่ขายได้ในแต่ละเดือน เช่นเดียวกับรายละเอียดเกี่ยวกับราคาขาย ขั้นตอนการก่อสร้างที่จะขายบ้านใหม่ และปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย ตัวชี้วัดนี้ถือเป็นตัวชี้วัดที่มีความล่าช้า รายงานยอดขายบ้านใหม่จะถูกเผยแพร่ทุกเดือนจากสำนักสำรวจสำมะโนประชากร โดยปกติมักจะอยู่ในช่วงสิ้นเดือน

รายงานยอดขายบ้านเก่าที่มีอยู่จะวัดจำนวนบ้านแบบครอบครัวเดี่ยวที่เคยเป็นเจ้าของทั้งปีซึ่งขายได้ในเดือนก่อนหน้า ตัวชี้วัดนี้ถือเป็นตัวชี้วัดที่มีความล่าช้า รายงานการขายบ้านเก่าที่มีอยู่จะถูกเผยแพร่เดือนละครั้งจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ

รายงานยอดขายบ้านที่รอดำเนินการจะวัดจำนวนข้อเสนอในขายบ้านเดี่ยวที่รอดำเนินการ สถานะการขายที่รอดำเนินการหมายความว่าผู้ขายได้ยอมรับข้อเสนอจากผู้ซื้อที่คาดหวังแต่ข้อตกลงยังไม่ได้รับการปิดการขาย ข้อมูลนี้สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ยอดขายบ้านในอนาคตได้ รายงานการขายบ้านที่รอดำเนินการจะถูกเผยแพร่เดือนละครั้งจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ

เหตุใดนัดเทรดจึงต้องติดตามการประชุมตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

เนื่องจากการติดตามตัวบ่งชี้เหล่านี้จะทำให้สามารถประเมินสถานะของตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ 90% ตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของสภาวะเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของยอดขายบ้าน (ทั้งใหม่ และเก่าที่มีอยู่) อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของการเริ่มที่อยู่อาศัย และใบอนุญาตก่อสร้างเป็นสัญญาณแห่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความเจริญรุ่งเรือง ปัจจัยด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงเป็นสัญญาณแรกของปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคจำนวนมากไม่สามารถซื้อบ้านได้ นั่นหมายความว่ามีเหตุผลที่ทำให้ค่าจ้างตกต่ำ การว่างงานเพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น หรือตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่น ๆ

สมมติว่าสภาพเศรษฐกิจในประเทศมีความน่าดึงดูดใจ มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ การเติบโตของค่าจ้าง และอัตราการว่างงานลดลง ในกรณีนี้ ทั้งหมดนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าจำนวนมาก เช่น อสังหาริมทรัพย์ ในทางกลับกัน ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ลดลงจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศลดลง อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น และอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้จะสร้างเงื่อนไขในการประหยัดเงิน และทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะตกต่ำลง

แต่การติดตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเหล่านี้ร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ที่สุดของตลาดอสังหาริมทรัพย์ และจำไว้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นซึ่งกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้จะส่งผลเสียต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์

ขอให้ได้รับกำไรจากการซื้อขายนะคะ

เริ่มทำการซื้อขาย

by JustMarkets, 2022.09.07