รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร และสิ่งที่นักเทรดต้องทราบ

Nonfarm Payroll report. What does a trader need to know?

สภาวะตลาดแรงงานมีความสำคัญมากในการทำความเข้าใจการพัฒนาเศรษฐกิจ นั่นเป็นสาเหตุที่การรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรรายเดือนส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดฟอเร็กซ์ นักลงทุน และนักเทรดมักจะดูที่ตัวบ่งชี้เพื่อกำหนดแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเป็นตัวบ่งชี้หลักที่แสดงอัตราการว่างงาน และสภาวะตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ควรสังเกตว่าตลาดแรงงานเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับการควบคุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ ข้อมูลการเติบโตของค่าจ้าง และการว่างงานซึ่งรวมอยู่ในรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรรายเดือนจะเป็นตัวที่ช่วยกำหนดการคาดการณ์สภาวะเงินเฟ้อ

สำนักสถิติแรงงานเผยแพร่รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรรายเดือนในวันศุกร์แรกของเดือนใหม่ (ยกเว้นว่าวันศุกร์นั้นเป็นวันหยุดราชการ) รายงานนี้จะครอบคลุมสถิติการจ้างงานของเดือนก่อนหน้า

วิธีวิเคราะห์สถิติของตลาดแรงงาน หากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น แสดงว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโต และอยู่ในเกณฑ์ดี แต่การเพิ่มขึ้นที่รวดเร็วเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เพราะหากเศรษฐกิจส่วนที่เหลือ (กิจกรรมทางธุรกิจ ระดับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และดัชนีราคาจากรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล เป็นต้น) ชะลอตัว อาจทำให้เกิดเงินเฟ้อได้เร็วขึ้น ขณะนี้ในสหรัฐอเมริกามีสภาวะที่เป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่เริ่มส่งสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัว (ภาวะถดถอย) ในขณะที่ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง และเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจ นี่เป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากช่วยป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจตกต่ำในภาวะถดถอย แต่ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อ (ราคาผู้บริโภค และผู้ผลิต) กำลังสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อตัวชี้วัดอื่น ๆ นี่เป็นวงจรอุบาทว์ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐจะออกจากตลาดโดยไม่มีภาวะเศรษฐกิจถดถอยเกิดขึ้นได้ยากมาก นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตลาดแรงงานจะต้องเติบโตไปพร้อม ๆ กับตัวชี้วัดอื่น ๆ

วิธีอ่านข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตร

ความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ไม่ใช่นอกภาคการเกษตรจริง และตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้มักจะเป็นตัวกำหนดผลกระทบโดยรวมต่อตลาดซึ่งเหมือนกันกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าการเติบโตของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ประมาณการไว้ ในกรณีนี้ นักเทรดฟอเร็กซ์อาจมีแรงจูงใจที่จะขายดอลลาร์โดยคาดว่าสกุลเงินจะอ่อนค่าลง ท่ามกลางความกลัวว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะไม่แข็งแกร่งอย่างที่คิดไว้ก่อนหน้านี้ ในทางกลับกัน รายงานที่ออกมาในเชิงบวกอาจช่วยกระตุ้นให้นักลงทุนซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ จากการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ดีขึ้น หรือการกระชับนโยบายทางการเงิน หากตัวชี้วัดอื่น ๆ ไม่แสดงว่าการเติบโต และอัตราเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้นอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้

เราลองดูตัวอย่างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีการเผยแพร่รายงานนอกภาคการเกษตรฉบับล่าสุด ข้อมูลออกมาดีเกินคาด ข้อมูลจริงอยู่ที่ 390,000 ข้อมูลที่คาดหวังไว้อยู่ 325,000 ดัชนีค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในระหว่างการแถลงข่าว โดยวันศุกร์ และวันจันทร์ยังบ่งชี้ว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าอีกด้วย สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งแม้ตัวบ่งชี้อื่น ๆ จะลดลง และมีอัตราเงินเฟ้อสูงเป็นประวัติการณ์ และนี่เป็นสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐจะกระชับนโยบายทางการเงินเพื่อป้องกันไม่ให้ภาวะเงินเฟ้อคลี่คลายลง แต่ท้ายที่สุดแล้วอัตราเงินเฟ้อจะทำให้ตลาดแรงงานชะลอตัวลง และอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงจะส่งผลดีต่อกิจกรรมทางธุรกิจ และอุตสาหกรรม

โดย JustMarkets, 29/6/2565