อัตราดอกเบี้ย: สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ

Subject Line: Interest rate: What you need to know

นักเทรด Forex จำเป็นต้องทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย?

มีคำจำกัดความมากมายบนอินเทอร์เน็ตว่า อัตราดอกเบี้ยคืออะไร (หรือเรียกอีกอย่างว่า Deposit Rate, Base Rate, Cash Rate, Policy Rate) มันส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร และทำไมจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่ต่อสู้กับเงินเฟ้อ เป็นต้น แต่ทั้งหมดนี้เป็นทฤษฎี และอย่างที่คุณทราบว่านักเทรดจำเป็นต้องนำความรู้นี้ไปใช้ในทางปฏิบัติ

ก่อนอื่น นักเทรดควรทราบว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดซึ่งส่งผลต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราแลกเปลี่ยนของหนึ่งประเทศ การแทรกแซงในสกุลเงินก็มีความสำคัญเช่นกัน แต่ธนาคารกลางมักจะไม่ค่อยใช้นโยบายในการแทรกแซง

กฎพื้นฐานที่นักเทรดฟอเร็กซ์ควรปฏิบัติตามเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยมีดังต่อไปนี้:

  • หากธนาคารกลางประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลจะสูงขึ้น และดัชนีหุ้นมักจะตกต่ำลง การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย หมายถึง การกระชับนโยบายทางการเงิน (QT)
  • ในทางกลับกัน หากธนาคารกลางประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไปแล้วจะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศลดลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลง และดัชนีหุ้นปรับตัวสูงขึ้น การปรับลดอัตราดอกเบี้ย หมายถึง การผ่อนคลายนโยบายการเงิน (Quantitative easing(QE))

ดังนั้นหากธนาคารกลางของประเทศหนึ่งประกาศกระชับนโยบายการเงินโดยขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะที่ธนาคารกลางของประเทศอื่นประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง หรือรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำใกล้กับศูนย์ หรือติดลบก็จะทำให้แนวโน้มในคู่สกุลเงินของประเทศเหล่านี้เข้าสู่ระยะกลาง หรือระยะยาว

เราลองดูตัวอย่างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนกัน ในขณะนี้ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กำลังทำการกระชับนโยบายการเงินโดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย (แคนาดา และออสเตรเลียเข้าร่วมในรายชื่อประเทศที่ได้เริ่มกระชับโนยบายด้วยเช่นกัน) ในขณะเดียวกัน ญี่ปุ่น และจีนกำลังอยู่ในแนวโน้มที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงิน ส่งผลให้คู่สกุลเงินเช่น USD/JPY และ USD/CNY มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อดัชนีค่าเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น แต่เงินเยนของญี่ปุ่น และหยวนจีนกำลังลดลง

หากธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ จะมีการใช้นโยบายทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน ตามกฎแล้ว คู่สกุลเงินจะสร้างรูปแบบของราคากว้าง ๆ โดยไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น เมื่อออสเตรเลียเริ่มทำการกระชับนโยบายทางการเงิน แนวโน้มระยะกลางของคู่สกุลเงิน AUD/USD จะสิ้นสุดลง เนื่องจากทั้งออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในทิศทางที่กำลังจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ในขณะนี้

Subject Line: Interest rate: What you need to know

นักเทรดฟอเร็กซ์จะสามารถทำกำไรจากสิ่งนี้ได้หรือไม่?

ได้แน่นอน นักเทรดที่ทำกำไรในระหว่างวันสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อค้นหาจุดเข้าตลาดในระหว่างวันได้ (ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า H1) ในทิศทางของแนวโน้มหลัก เนื่องจากแนวโน้มนี้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยทางเทคนิค แต่เกิดจากปัจจัยพื้นฐานซึ่งมีความเสถียรมากกว่า นักเทรดระยะกลางสามารถเข้าตลาดเพื่อเปิดตำแหน่งได้ในระยะยาว แล้วเพิ่มการถอนตำแหน่งในแนวโน้มหลัก

ดังนั้น การติดตามนโยบายทางการเงินของประเทศต่าง ๆ จึงเป็นการเปิดโอกาสที่ดีให้นักเทรดสามารถการทำกำไรในตลาดฟอเร็กซ์ได้

โดย JustMarkets, 31/5/2565