ธนาคารกลาง: งาน, หน้าที่, ผลกระทบต่อตลาด Forex

ธนาคารกลาง เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินให้กับรัฐบาล และธนาคารพาณิชย์ของ ประเทศนั้น ๆ

หน้าที่หลักของธนาคารกลาง คือ:
  • จัดหาเงิน และควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
  • ควบคุมการออกพันธบัตรในสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ
  • ปล่อยสินเชื่อ และรับฝากเงินจากธนาคารพาณิชย์ พร้อมทั้งควบคุมกิจกรรม เหล่านั้นด้วย
  • บริหารจัดการหนี้สินของประเทศ
  • รักษาปริมาณทองคำสำรองของประเทศ
  • ประสานงานกันกับธนาคารกลางอื่น ๆ
ท่าทีของธนาคารกลางที่มีอิทธิพลต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ:
  • การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลาง เพิ่มอัตราดอกเบี้ย ในลักษณะที่ทำให้สกุลเงินของประเทศเหล่านั้นเป็นที่สนใจของนักลงทุน แต่สร้างความซับซ้อนให้กับธนาคารพาณิชย์ สำหรับนักลงทุนแล้วการออมเงิน ในสกุลเงินของประเทศจะนำรายได้มาให้มากกว่า แต่สำหรับธนาคารพาณิชย์แล้ว จะมีต้นทุนจากการกู้สินเชื่อจากธนาคารกลางสูงขึ้นโดยส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ต้อง เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืม และฝากเงินทุนให้กับบุคคลทั่วไปโดยอัตโนมัติ ในทางกลับกันการลดอัตราดอกเบี้ยจะมีกระบวนการเป็นไปในทิศทางตรงข้าม
  • เครื่องมือของตลาดการเงิน เครื่องมือเหล่านี้มักจะเป็นการซื้อขายตราสารโดยตรง ในตลาดเปิด การซื้อตราสารจากธนาคารกลางนั้นนำไปสู่การเพิ่มทุนสำรองซึ่งทำ ให้มีความเป็นไปได้ของการเพิ่มปริมาณเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทในหลายภาคต่าง ๆ ของเศรษฐกิจ หรือสินเชื่อให้กับธนาคารพาณิชย์ซึ่งธนาคารพาณิชย์จะเป็นผู้ปล่อย สินเชื่อให้กับองค์กรเหล่านี้แทน (ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของการทำงานร่วมกันในแต่ละ ประเทศ) ธนาคารกลางจะกระตุ้นการพัฒนาของเศรษกิจได้ด้วยวิธีนี้ การที่ธนาคารกลางขายตราสารนั้นจะทำให้เงินทุนสำรองของธนาคารกลางลดลง และลดความเป็นไปได้ของการให้สินเชื่อของธนาคาร
  • การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของเงินทุนสำรอง ธนาคารกลางสามารถกำหนด ปริมาณสินเชื่อที่ปล่อยออกจากธนาคารพาณิชย์ด้วยการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ โดยจะส่งผลให้เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินในประเทศ
  • การดำเนินการด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธนาคารกลางสามารถดำเนินการในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยกำหนด ให้สกุลเงินประจำชาติมีการ อ่อนค่า/แข็งค่า ได้ (การแทรกแซง) หรือในทางกลับกัน สามารถถือสกุลเงินไว้จนถึงระดับหนึ่ง การถือสกุลเงินไว้จนถึงระดับหนึ่งทำได้โดย การถือ แช่สกุลเงินไว้ และยกเว้นการเข้า หรือ ออกของสกุลเงินประจำชาติในตลาด ต่างประเทศ นอกจากนี้ธนาคารกลางยังสามารถเก็บทรัพย์สินต่าง ๆ ในธนาคารกลาง อื่น ๆ และทำการแลกเปลี่ยนสกุลเงินได้โดยตรง

ธนาคารกลาง เช่น ระบบธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve System) ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) ธนาคารกลางแห่งประเทศอังกฤษ (Bank of England) ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (the Bank of Japan) ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss National Bank) ธนาคารกลางแคนาดา (Bank of Canada) ธนาคารกลางออสเตรเลีย (Reserve Bank of Australia) ธนาคารกลางแห่งนิวซีแลนด์ (Reserve Bank of New Zealand) เป็นธนาคารที่ใหญ่ ที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกซึ่งมีผลกระทบต่อตลาด Forex

ระบบธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve System)

ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank)

ธนาคารกลางแห่งประเทศอังกฤษ (Bank of England)

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (the Bank of Japan)

ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss National Bank)

ธนาคารกลางแคนาดา (Bank of Canada)

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (Reserve Bank of Australia)

ธนาคารกลางแห่งนิวซีแลนด์ (Reserve Bank of New Zealand)

โดย JustMarkets, 24/10/2559