Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

ข่าวสารของเรา

เปลี่ยนขนาดสัญญาของ XRPUSD และ SOLUSD

 – 2/5/2566
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
เราขอประกาศว่าเราจะทำการเปลี่ยนแปลงขนาดสัญญาของสัญลักษณ์ XRPUSD และ SOLUSD ในบัญชีทุกประเภท การอัปเดตนี้จะมีผลในวันที่ 13 พฤษภาคม
โปรดดูขนาดสัญญาใหม่ของบัญชีแต่ละประเภทในตารางข้างล่างนี้:
Contract Size Changes for XRPUSD and SOLUSD
จุดประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพื่อป้องกันสถานการณ์ที่กำไรของคุณอาจเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากมีปริมาณตำแหน่งเปิดน้อยแต่ยังคงเป็นศูนย์เนื่องจากการปัดเศษ การเพิ่มขนาดสัญญาจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ในกรณีส่วนใหญ่ และเห็นกำไรจริงที่ตำแหน่งเปิดต่างๆ ของสัญลักษณ์เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ
เนื่องจากขนาดสัญญามีการเปลี่ยนแปลง เราใคร่ขอความกรุณาให้คุณปิดตำแหน่งของสัญลักษณ์ด้านบนที่เปิดอยู่ทั้งหมดก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม ตำแหน่งใดๆ ที่ไม่ได้ปิดภายในวันที่ดังกล่าวจะถูกปิดโดยอัตโนมัติในวันที่ 13 พฤษภาคม
อาจไม่สามารถทำการซื้อขายสัญลักษณ์เหล่านี้ได้ในวันที่ 13 พฤษภาคม เป็นเวลาหลายชั่วโมง ทันทีที่งานปรับปรุงทางเทคนิคเสร็จสมบูรณ์ สัญลักษณ์ที่มาพร้อมด้วยขนาดสัญญาใหม่เหล่านี้ก็จะพร้อมให้บริการซื้อขายอย่างเต็มรูปแบบ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อทีม ช่วยเหลือลูกค้า ของเราu.
ด้วยความนับถืออย่างสูง
ทีม JustMarkets