Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

ข่าวสารของเรา

เปลี่ยนแปลงตารางเวลาของการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2566

 – 7/3/2566

เรียน ท่านลูกค้า

ตารางการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของสหรัฐอเมริกา (วันที่ 12 มีนาคม 2023) โปรดดูตารางเวลาที่ได้รับการปรับปรุงแล้วตามด้านล

การเปลี่ยนแปลงของชั่วโมงของการซื้อขายทั้งหมดจะแสดงไว้อยู่ในตารางที่ด้านล่าง:
อุปกร 12/03/2023 - 25/03/2023 (GMT+2)
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุบดี
FX 23:00 – 00:00 00:00 – 00:00 00:00 – 23:00
Metals
00:00 – 23:00
US Shares
15:30 – 22:00
BRENT
02:00 – 23:00
WTI, XNGUSD
00:00 – 23:00
ดัชนี (ยกเว้น ES35)
00:00 – 23:00
ชั่วโมงทำการของตลาดฟอเร็กซ์ และชั่วโมงของการซื้อขายจะทำการระบุไว้ที่นี่
โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ในขณะที่กำลังทำกา
รเราหวังว่าคุณจะได้รับผลกำไรจากการซังทำกา
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets