ข่าวสารของเรา

ตารางเวลาของการซื้อขายสำหรับธันวาคม

 – 13/12/2565

เรียน ท่านลูก

โปรดทราบว่าตารางการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
วันศุกร์ 23 ธันวาคม 2564
Indices:
DE40, EU50, FR40, CHA50, IND50 - 01:00-23:00
AU200 - 01:00-07:30
HK50 - 01:00-21:00
UK100 - 01:00-14:50
Oil:
BRENT - 03:00-21:45
Stocks - ปิดทำการแล้ว
วันจันทร์ 26 ธันวาคม 2564
Oil - ปิดทำการแล้ว
Indices - ปิดทำการแล้ว
Metals - ปิดทำการแล้ว
Stocks:
UK Stocks - 10:00-14:30
FX - 00:00-08:30
วันอังคาร 27 ธันวาคม 2564
Indices:
UK100, AU200, HK50 - ปิดทำการแล้ว
EU50, DE40, CHA50, IND50 - 03:00-00:00
FR40 - 09:00-00:00
Stocks - ปิดทำการแล้ว
วันพุธ28 ธันวาคม 2564
HK50 - 03:15-00:00
วันศุกร์30 ธันวาคม 2564
Indices:
DE40, EU50, FR40, CHA50, IND50 - 01:00-23:00
AU200 - 01:00-07:30
HK50 - 01:00-21:00
UK100 - 01:00-14:50
Oil:
BRENT - 03:00-21:45
Stocks:
UK Stocks - 10:00-14:30
ทุกเวลาเป็นไปตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (GMT+3)">ที่นี่
ชั่วโมงทำการของตลาดฟอเร็กซ์ และชั่วโมงของการซื้อขายจะทำการระบุไว้ที่นี่
โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ในขณะที่กำลังทำกา
รเราหวังว่าคุณจะได้รับผลกำไรจากการซ
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานJustMarketsx