Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

ข่าวสารของเรา

เปลี่ยนแปลงตารางเวลาของการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 – 5/11/2564

เรียน ท่านลูกค้า

โปรดทราบว่าตารางการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
การเปลี่ยนแปลงของชั่วโมงของการซื้อขายทั้งหมดจะแสดงไว้อยู่ในตารางที่ด้านล่าง:
อุปกรณ์ ตั้งแต่ 08/11/2564 (GMT+2)
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
FX 00:00 – 00:00
Metals 01:00 – 00:00
EU Shares 10:00 – 18:30
US Shares 16:30 – 23:00
DE40 01:05 – 00:00 01:02 – 00:00 01:02 – 23:00
UK100 01:05 – 00:00 01:02 – 00:00 01:02 – 23:00
JP225 01:00 – 00:00
US500 01:00 – 00:00
US30 01:00 – 00:00
US100 01:00 – 00:00
WTI 01:00 – 00:00
BRENT 01:00 – 00:00 03:00 – 00:00
NGAS.f 01:00 – 00:00 01:00 – 23:45
COPPER.f 01:00 – 00:00 01:00 – 23:45
US500.f 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 01:00 – 23:15
USTEC.f 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 01:00 – 23:15
DE40.f 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 01:00 – 23:15
DJ30.f 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 01:00 – 23:15
DX.f 03:00 – 00:00
MDE50.f 10:00 – 18:30
DETEC30.f 10:00 – 18:30
CT.f 04:00 – 21:20
TY.f 01:00 – 00:00 00:00 – 01:00; 02:00 – 00:00
ชั่วโมงทำการของตลาดฟอเร็กซ์ และชั่วโมงของการซื้อขายจะทำการระบุไว้ที่นี่
โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ในขณะที่กำลังทำกา
รเราหวังว่าคุณจะได้รับผลกำไรจากการซังทำกา
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets