Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

ข่าวสารของเรา

เปลี่ยนแปลงตารางเวลาของการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 – 27/10/2564

เรียน ท่านลูกค้า

ตารางเวลาการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในยุโรป (ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564) โปรดดูตารางเวลาที่ได้รับการปรับปรุงแล้วตามด้านล

อุปกรณ์ ตั้งแต่ 31/10/2564 (GMT+2)
31/10/2564 01/11/2564 02/11/2564 03/11/2564 04/11/2564 05/11/2564
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
FX 23:00 – 00:00 00:00 – 00:00 00:00 – 23:00
Metals
00:00 – 23:00 00:00 – 23:00
EU Shares
09:00 – 17:30
US Shares
15:30 – 22:00
BRENT
01:00 – 00:00 02:00 – 00:00 02:00 – 23:00
WTI
00:00 – 23:00
JP225
00:00 – 23:00
AU200
00:50 – 07:30, 08:10 – 22:00
HK50
03:15 – 06:00; 07:00 – 10:30; 11:15 – 19:00
DE40
00:05 – 23:00 00:02 – 23:00
UK100
00:05 – 23:00 00:02 – 23:00
US500
00:00 – 23:00
US30
00:00 – 23:00
US100
00:00 – 23:00
CHINAH.f
03:15 – 06:00, 07:00 – 10:30, 11:15 – 21:00
HK50.f
03:15 – 06:00, 07:00 – 10:30, 11:15 – 21:00
COPPER.f
00:00 – 23:00 00:00 – 22:45
NGAS.f
00:00 – 23:00 00:00 – 22:45
DE40.f
00:00 – 22:15, 22:30 – 23:00
DJ30.f
00:00 – 23:00
DX.f
02:00 – 23:00
MDE50.f
09:00 – 17:30
DETEC30.f
09:00 – 17:30
US500.f
00:00 – 23:00
USTEC.f
00:00 – 23:00
CT.f
03:00 – 20:20
TY.f
00:00 – 23:00 01:00 – 23:00
ชั่วโมงทำการของตลาดฟอเร็กซ์ และชั่วโมงของการซื้อขายจะทำการระบุไว้ที่นี่
โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ในขณะที่กำลังทำกา
รเราหวังว่าคุณจะได้รับผลกำไรจากการซังทำกา
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets