ข่าวสารของเรา

ตารางเวลาปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ MT4 Demo ในวันที่ 3 กรกฏาคม

 – 1/7/2564

เรียน ท่านลูกค้า

เราต้องการจะแจ้งให้คุณทราบว่าในวันที่ 3 กรกฏาคม ระหว่างเวลา 12:00 น. - 14:00 น. (GMT+3) ทีมช่างเทคนิคของเราจะทำการปิดปรับปรุงตามตารางเวลาบนเซิร์ฟเวอร์ของ MT4 Demo เซิร์ฟเวอร์ของ MT4 Demo อาจจะไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่ระบุไว้

Best regards,
JustMarkets team