ข่าวสารของเรา

ตารางเวลาของการซื้อขาย 1 เมษายน พ.ศ. 2564 - 7 เมษายน พ.ศ. 2564

 – 30/3/2564

เรียน ท่านลูกค้า

ขอแนะนำว่าตารางเวลาของการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการปฏิบัติตามวันหยุดอีสเตอร์ของผู้นับถือศาสนาคริสต์
การเปลี่ยนแปลงของชั่วโมงของการซื้อขายทั้งหมดจะแสดงไว้อยู่ในตารางที่ด้านล่าง:
ตราสาร วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564
Metals ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
US Shares ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
EU Shares ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
AU200 ปิดทำการก่อน 16:00 ปิดทำการแล้ว ปิดทำการแล้ว 02:50 – 09:30; 10:10 – 00:00 02:50 – 09:30; 10:10 – 00:00
ES35 ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
EU50 ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
FR40 ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
UK100 ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
DE30 ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ปิดทำการแล้ว เปิดทำการล่าช้า 03:16 ชั่วโมงทำการปกติ
JP225 ชั่วโมงทำการปกติ 01:00 – 16:15 ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
US100 ชั่วโมงทำการปกติ 01:00 – 16:15 ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
US30 ชั่วโมงทำการปกติ 01:00 – 16:15 ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
US500 ชั่วโมงทำการปกติ 01:00 – 16:15 ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
BRENT ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
WTI ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
HK50 ปิดทำการก่อน 19:00 ปิดทำการแล้ว ปิดทำการแล้ว ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ
UKOIL.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
USOIL.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
COPPER.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
NGAS.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
CHINA50.f ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
CHINAH.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ปิดทำการแล้ว ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ
DE30.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ปิดทำการแล้ว เปิดทำการล่าช้า 03:15 ชั่วโมงทำการปกติ
DJ30.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการก่อน 16:15 ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
DX.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการก่อน 18:15 ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
MDE50.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
DETEC30.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
HK50.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ปิดทำการแล้ว ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ
SING.f ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
US500.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการก่อน 16:15 ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
USTEC.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการก่อน 16:15 ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
LCC.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
LRC.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
LSU.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
CC.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว เปิดทำการล่าช้า 14:30 ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
KC.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว เปิดทำการล่าช้า 14:30 ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
CT.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
SB.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว เปิดทำการล่าช้า 14:30 ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
FGBL.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
FLG.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการแล้ว ปิดทำการแล้ว ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
TY.f ชั่วโมงทำการปกติ ปิดทำการก่อน 18:15 ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ ชั่วโมงทำการปกติ
ทุกเวลาเป็นไปตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (GMT+3)
โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ในขณะที่กำลังทำการเราหวังว่าคุณจะได้รับผลกำไรจากการซ
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets