Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

ข่าวสารของเรา

เปลี่ยนแปลงตารางเวลาของการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564

 – 12/3/2564

เรียน ท่านลูกค้า

เนื่องจากเวลาเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกา (ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564) ตารางเวลาของการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูข้อมูลปรับปรุงของตารางเวลาที่ด้านล่าง:

ตราสาร

14.03.2021 – 26.03.2021
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
FX 23:00 – 00:00 00:00 – 00:00 00:00 –23:00
Metals
00:00 – 23:00
US Shares
15:30 – 22:00
BRENT
01:00 – 00:00 02:00 – 00:00 02:00 – 23:00
WTI
00:00 – 23:00
DE30
00:05 – 23:00 00:02 – 23:00
JP225
00:00 – 23:00
UK100
00:05 – 23:00 00:02 – 23:00
US500
00:00 – 22:15; 22:30 – 23:00
US30
00:00 – 22:15; 22:30 – 23:00
US100
00:00 – 22:15; 22:30 – 23:00
CHINAH.f
03:15 – 06:00; 07:00 – 10:30; 11:15 – 21:00
HK50.f
03:15 – 06:00; 07:00 – 10:00; 11:15 – 21:00
COPPER.f
00:00 – 23:00 00:00 – 22:45
NGAS.f
00:00 – 23:00 00:00 – 22:45
CHINA50.f
03:00 – 10:30; 11:00 – 22:45
DJ30.f
00:00 – 22:15; 22:30 – 23:00
DX.f
02:00 – 23:00
SING.f
02:30 – 11:10; 12:15 – 20:00
US500.f
00:00 – 22:15; 22:30 – 23:00
USTEC.f
00:00 – 22:15; 22:30 – 23:00
CC.f
10:45 – 19:30
KC.f
10:15 – 19:30
CT.f
03:00 – 20:20
SB.f
09:30 – 19:00
TY.f
00:00 – 23:00 01:00 – 23:00

โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ในขณะที่กำลังทำการซื้อขาย

เราหวังว่าคุณจะได้รับผลกำไรจากการซื้อขาย!

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets