Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

ข่าวสารของเรา

การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

 – 29/4/2563
เรียนท่านลูกค้ากค้า

เราต้องการจะแจ้งให้ท่านทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขาย โปรดทราบว่าตารางการซื้อขายด้านล่างครอบคลุมวันหยุดสากลที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤษภาคม

ฟอเร็กซ์:
วันศุกร์ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคาร 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

ราคาโลหะ:
วันศุกร์ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – การซื้อขายปิดเวลา 20:00 น. (GMT+3)
วันอังคาร 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

AU200, JP225, US100, US30, US500:
วันศุกร์ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคาร 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

DE30:
วันศุกร์ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันจันทร์ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – การซื้อขายเปิดเวลา 03:16 น. (GMT+3)
วันศุกร์ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – การซื้อขายปิดเวลา 23:00 น. (GMT+3)
วันอังคาร 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

ES35, EU50, FR40:
วันศุกร์ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันจันทร์ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคาร 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

HK50:
วันศุกร์ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันจันทร์ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – การซื้อขายปิดเวลา 11:30 น. (GMT+3)
วันอังคาร 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

UK100:
วันศุกร์ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันจันทร์ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – การซื้อขายเปิดเวลา 03:00 น. (GMT+3)
วันจันทร์ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันอังคาร 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – การซื้อขายเปิดเวลา 03:00 น. (GMT+3)

BRENT:
วันศุกร์ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – การซื้อขายปิดเวลา 20:30 น. (GMT+3)
วันอังคาร 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

WTI:
วันศุกร์ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคาร 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ขณะทำการซื้อขาย

เราขอให้คุณประสบความสำเร็จในการซื้อขายนะคะ!

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets