ข่าวสารของเรา

การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาของการซื้อขายในช่วงวันหยุดปีใหม่

 – 11/12/2562
เรียน ท่านลูกค้า!

เราต้องการจะแจ้งให้ท่านทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาของการซื้อขายเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้:

ฟอเร็กซ์:
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ

ราคาโลหะ:
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 20:45 น. (GMT+2)
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ

AU200:
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 05:30 น. (GMT+2)
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 05:30 น. (GMT+2)
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ

DE30:
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – การซื้อขายเปิดที่เวลา 03:16 น. (GMT+2) และปิดที่เวลา 23:00 น. (GMT+2)
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 – การซื้อขายเริ่มต้นที่เวลา 03:16 น. (GMT+2)

ES35:
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 15:00 น. (GMT+2)
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 15:00 น. (GMT+2)
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ

EU50:
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ

FR40:
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 15:05 น. (GMT+2)
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 15:05 น. (GMT+2)
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ

HK50:
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 06:00 น. (GMT+2)
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 06:00 น. (GMT+2)
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ

JP225, US100, US30, US500:
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 20:15 น. (GMT+2)
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – การซื้อขายเริ่มต้นที่เวลา 08:00 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 – การซื้อขายเริ่มต้นที่เวลา 08:00 น. (GMT+2)

UK100:
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 14:50 น. (GMT+2)
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – การซื้อขายเริ่มต้นที่เวลา 03:00 น. (GMT+2)
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 14:50 น. (GMT+2)
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 – การซื้อขายเริ่มต้นที่เวลา 03:00 น. (GMT+2)

BRENT:
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 21:00 น. (GMT+2)
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – การซื้อขายเริ่มต้นที่เวลา 03:00 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 22:00 น. (GMT+2)
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 – การซื้อขายเริ่มต้นที่เวลา 03:00 น. (GMT+2)

WTI:
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 20:45 น. (GMT+2)
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – การซื้อขายเริ่มต้นที่เวลา 07:00 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 – การซื้อขายเริ่มต้นที่เวลา 07:00 น. (GMT+2)

โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ขณะทำการซื้อขาย

เราขอให้คุณประสบความสำเร็จในการซื้อขายนะคะ!

ขอแสดงความนับถือ
ทีงาน JustMarkets