ข่าวของเรา

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของเงินประกัน

 – 27/6/2562
เรียน ท่านลูกค้า

เราต้องการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดของเงินประกัน สำหรับคำสั่งซื้อขายใหม่ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์ฟอเร็กซ์ซึ่งเปิดคำสั่งตั้งแต่เวลา 22:00 ZGMT+3) ของวันศุกร์ ไปจนถึงเวลา 02:00 (GMT+3) ของวันจันทร์นั้นจะมีเลเวอเรจสูงสุดอยู่ที่ 1:200 และข้อกำหนดของเงินประกันจะถูกคำนวณโดยการคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

โปรดทราบว่า เงินประกันจะไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับคำสั่งซื้อขายที่เปิดก่อนเวลา 22:00 (GMT+3) ของวันศุกร์ เงินประกันจะเพิ่มขึ้นสำหรับคำสั่งซื้อขายในช่วงระหว่างเวลาตั้งแต่ 22:00 (GMT+3) ในวันศุกร์ ไปจนถึงเวลา 02:00 (GMT+3) ของวันจันทร์ และในบางกรณีเมื่อธุรกรรมปิดในช่วงระหว่างเวลานี้

สำหรับคำสั่งซื้อขายที่มีสัญลักษณ์ฟอเร็กซ์ซึ่งถูกเปิดขึ้นด้วยข้อกำหนดของจำนวนเงินประกันที่เพิ่มขึ้นนั้น ข้อกำหนดของเงินประกันทั้งหมดจะถูกคำนวณใหม่ตามเลเวอเรจ หลังเวลา 02:00 (GMT+3) ของวันจันทร์

โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ก่อนทำการซื้อขาย

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets