ข่าวสารของเรา

เปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์

 – 14/2/2562
เรียน ท่านลูกค้า

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากเป็นวันประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐฯ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตารางการซื้อขายฟอเร็กซ์/โลหะมีมูลค่าจะเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

เครื่องมือการซื้อขายฟอเร็กซ์:
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ – ชั่วโมงการซื้อขายเป็นปกติ
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ – ชั่วโมงการซื้อขายเป็นปกติ

การซื้อขายโลหะมีมูลค่า
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ – ชั่วโมงการซื้อขายเป็นปกติ
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ – เปิดทำการซื้อขายปกติ สิ้นสุดการซื้อขายที่เวลา 19:45 น. (GMT+2)
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ – เปิดทำการซื้อขายอีกครั้งที่เวลา 01:00 น. (GMT+2) และชั่วโมงการซื้อขายเป็นปกติ

โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ขณะทำการซื้อขาย

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets