ข่าวสารของเรา

เปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายในวันหยุดปีใหม่

 – 11/12/2561
เรียน ท่านลูกค้าของ JustMarkets

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเนื่องจากวันหยุดปีใหม่กำลังใกล้เข้ามา ตารางเวลาการซื้อขายฟอเร็กซ์/โลหะมีมูลค่า จะเป็นไปดังนี้:

เครื่องมือฟอเร็กซ์:
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – ตลาดปิดทำการ
วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – การซื้อขายเริ่มต้นที่ เวลา 00:00 น. (GMT+2)
วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 – การซื้อขายเริ่มต้นที่ เวลา 00:00 น. (GMT+2)

โลหะมีมูลค่า:
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – การซื้อขายปิดที่ เวลา 20:00 น. (GMT+2)
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – ตลาดปิดทำการ
วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – การซื้อขายเริ่มต้นที่ เวลา 01:00 น. (GMT+2)
วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 – การซื้อขายเริ่มต้นที่ เวลา 01:00 น. (GMT+2)

โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ในขณะทำการซื้อขาย

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets