ข่าวสารของเรา

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของเงินประกัน

 – 7/12/2561
เรียนลูกค้าของ JustMarkets!

เราขอเรียนให้ท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จะมีการเพิ่มข้อกำหนดของเงินประกันสำหรับคู่สกุลเงิน GBP และ EUR ขึ้น 5 เท่าเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน มาตรการเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คาดกันว่าสภาสามัญกำลังลงคะแนนเสียงกันในสหราชอาณาจักร วันที่ 11 ธันวาคม

โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ขณะทำการซื้อขาย เราขอแนะนำการปรับเปลี่ยนปริมาณในการเปิดตำแหน่ง และการตั้งค่าโปรแกรมแนะนำการซื้อขายใหม่เวลาให้เหมาะสมกับเวลา

เราคาดว่ามาตรการนี้จะเป็นมาตรการในระยะสั้น เราจะแจ้งเพิ่มเติมเมื่อข้อกำหนดของเงินประกันเปลี่ยนเป็นค่ามาตรฐาน

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets