ข่าวสารของเรา

อัพเกรดบัญชี Classic และ บัญชี NDD

 – 28/6/2561
เรียน ท่านลูกค้า

เราต้องการจะเตือนความจำของคุณว่าบัญชี Classic และ บัญชี NDD จะถูกอัพเกรดไปเป็นบัญชี Standard ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หมายเลขบัญชีของบัญชีเหล่านี้จะยังคงเป็นหมายเลขเดิม จะมีการปรับปรุงเงื่อนไขในการซื้อขายให้ดีขึ้น: นั่นรวมไปถึงค่าสเปรด ตั้งแต่ 0.1 เลเวอเรจสูงถึง 1:3000 และเครื่องมือทางการเงิน 59 เครื่องมือ นอกจากนี้ยังไม่มีการกำหนดวงเงินฝากขั้นต่ำสำหรับบัญชีที่โอนมาจากบัญชี Classic และ บัญชี NDD ไปเป็นบัญชี Standard อีกด้วย นี่หมายความว่านักลงทุนสามารถเลือกจำนวนเงินฝากได้ตามความต้องการ

เพื่อให้การปรับปรุงเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการซื้อขาย ทุกคำสั่งซื้อขายในบัญชี Classic และบัญชี NDD จะถูกปิดลงในวันที่ 5 กรกฎาคม นักลงทุนสามารถปิดคำสั่งซื้อขายทั้งหมดได้จากการกำหนดด้วยตนเอง แล้วตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ไปจนถึงวันที่ 5 กรกฎาคมคำสั่งซื้อขายจะทำงานในโหมด "ปิดเท่านั้น" คำสั่งซื้อขายทั้งหมดจะถูกปิดลงอัตโนมัติ ณ ราคาปัจจุบันในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นักลงทุนจะสามารถทำการซื้อขายในโหมดปกติได้จากบัญชี Standard ที่มีการอัพเกรดบัญชีแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เราเชื่อว่าคุณจะชื่นชอบการปรับปรุง และขอให้คุณประสบความสำเร็จในการซื้อขาย

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets