ข่าวสารของเรา

งานด้านเทคนิคในวันที่ 23 มิถุนายน

 – 21/6/2561
เรียน ท่านลูกค้า

ทีมงาน JustMarkets ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเราจะปฏิบัติงานด้านเทคนิคบางอย่างเป็นเวลา 3 ชั่วโมงใน 10:00 ถึง 13:00 (GMT+3), 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ด้วยเหตุนี้จะทำให้ตัวเลือกบางอย่างในหน้าจัดการระบบ (Back Office) รวมไปถึงการลงทะเบียน การเปิดบัญชี การนำฝากเงิน การถอนเงิน การโอนเงินภายในบัญชี การเปลี่ยนเลเวอเรจ การลงทะเบียนการแข่งขัน จะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลานี้ ตัวเลือกทั้งหมดจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติทันทีที่งานด้านเทคนิคเสร็จเรียบร้อย

โปรดทราบว่าหลังจากการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย ยอดคงเหลือของบัญชี เซ็นต์ (Cent) ในหน้าจัดการระบบ (Back Office) จะแสดงอยู่ในรูปแบบ USC (US cents) แทนรูปแบบ USD การปรับปรุงนี้เกิดจากคำร้องขอจากลูกค้าหลายท่าน เราหวังว่ามันจะทำให้การซื้อขายในบัญชีเซ็นต์ (Cent) มีความสะดวกสบายมากขึ้น

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets