ข่าวสารของเรา

การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายเนื่องจากวันหยุดอีสเตอร์

 – 27/3/2561
เรียน ท่านลูกค้า

เนื่องจากวันหยุดเฉลิมฉลองการฟื้นคืนชีพของพระเยซู (วันอีสเตอร์) ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ตารางการซื้อขายในเครื่องมือสำหรับซื้อขายฟอเร็กซ์ และการซื้อขายโลหะ จะมีการเปลี่ยนแปลง:

เครื่องมือการซื้อขายฟอเร็กซ์:

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 – ตารางการซื้อขายตามปกติ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 – ตารางการซื้อขายตามปกติ
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 – เปิดทำการซื้อขายที่เวลา 00:00 (GMT+3)

การซื้อขายโลหะ:

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 – ตารางการซื้อขายตามปกติ และปิดการซื้อขายที่เวลา 24:00 (GMT+3)
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 – ตลาดปิดทำการ
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 – เปิดทำการซื้อขายที่เวลา 01:00 (GMT+3)

โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ขณะทำการซื้อขาย

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets