Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

ข่าวสารของเรา

เปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขาย

 – 13/2/2561
เรียน ลูกค้าของ JustMarkets

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าในวันที่ 19.02.2561 ซึ่งเป็นวันหยุดเนื่องในวันประธานาธิบดี ของสหรัฐอเมริกา (US Presidents Day) ตารางการซื้อขายโลหะมีมูลค่า และฟอเร็กซ์ จะมีดังนี้:

เครื่องมือสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 – เวลาทำการซื้อขายปกติ
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พงศ.2561 – เวลาทำการซื้อขายปกติ

โลหะมีมูลค่า
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 – เวลาทำการซื้อขายปกติ
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 – เปิดทำการซื้อขายปกติ และปิดทำการซื้อขายที่เวลา 8pm (GMT+2)
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 – เปิดทำการซื้อขายอีกครั้งที่เวลา 1am (GMT+2) และเวลาทำการ ซื้อขายปกติ

โปรดให้ความสนใจ และพิจารณาต่อข้อมูลนี้ขณะทำการซื้อขาย

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets