ข่าวสารของเรา

เปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

 – 5/6/2562
เรียนท่านลูกค้า
เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายขึ้นในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้า โปรดทราบว่าตารางการซื้อขายตามด้านล่างนั้นครอบคลุมถึงวันหยุดจากทั่วโลกที่กำลังจะมาถึงในเดือนมิถุนายน

ฟอเร็กซ์:
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ

ราคาโลหะ:
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ

AU200:
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตลาดเปิดทำการเวลา 10:10 น. (GMT+3)
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ

DE30, EU50:
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตลาดปิด
ทำการ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตลาดเปิดทำการเวลา 03:16 น. (GMT+3)

ES35, FR40:
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ

HK50:
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ

JP225, UK100, US100, US30, US500:
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ

BRENT:
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ

WTI:
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายเป็นไปตามปกติ

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets