ข่าวสารของเรา

การแยกหุ้นของ Apple กับ Tesla

 – 28/8/2563
เรียน ท่านลูกค้า,

ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จะมีการแยกหุ้นของ Apple (AAPL) จะแยกออกเป็น 4-สำหรับ-1 และหุ้นของ Tesla (TSLA) ออกเป็น 5-สำหรับ-1 ซึ่งหมายความว่าหุ้น 1 หุ้นของ AAPL จะถูกแบ่งออกไปเป็น หุ้นในขณะที่หุ้นของ 1 หุ้นของ TSLA จะถูกแบ่งออกไปเป็น 5 หุ้น

มันจะมีผลกระทบอะไรกับตำแหน่ง?

โปรดทราบว่า ตำแหน่งของลูกค้าจาก CFDs ในหุ้นเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไป:
  • • สำหรับตำแหน่งในหุ้นของ AAPL ราคาเปิดตลาดจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ราคา
  • • สำหรับตำแหน่งในหุ้นของ TSLA ราคาเปิดตลาดจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ราคา
  • • ปริมาณของตำแหน่งในหุ้นของ AAPL จะเพิ่มขึ้นไปเป็น 4 หุ้น
  • • ปริมาณของตำแหน่งในหุ้นของ TSLA จะเพิ่มขึ้นไปเป็น 5 หุ้น
  • • คำสั่งการหยุดขาดทุน และรับกำไรทั้งหมดในหุ้นของ AAPL และ TSLA จะถูกยกเลิก

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อ [email protected].

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets