ข่าวสารของเรา

เปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขาย 11.02.2021 – 15.02.2021

 – 10/2/2564
เรียน ลูกค้า
ขอแนะนำว่า ตารางเวลาในการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวันหยุดตรุษจีนของจีน
เครื่องมือ วันพฤหสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564. 2564 วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
Metals ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ปิดการซื้อขายทีเวลา 20:00 (GMT+2)
US Shares ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตลาดปิด
HK50 ปิดการซื้อขายที่เวลา 06:00 (GMT+2) ตลาดปิด ตลาดปิด
HK50.f ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตลาดปิด ตลาดปิด
CHINAH.f ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตลาดปิด ตลาดปิด
USOIL.f ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2)
NGAS.f ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2)
COPPER.f ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2)
DJ30.f ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2)
DX.f ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2)
US500.f ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2)
USTEC.f ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2)
LSU.f ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ปิดการซื้อขายที 19:00 (GMT+2)
CC.f ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตลาดปิด
KC.f ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตลาดปิด
CT.f ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตลาดปิด
SB.f ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตลาดปิด
TY.f ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2)
JP225 ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2)
US100 ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2)
US30 ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2)
US500 ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2)
UK100 ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ปิดการซื้อขายที 23:00 (GMT+2)
DE30 ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ปิดการซื้อขายที 23:00 (GMT+2)
WTI ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ตารางการซื้อขายมาตรฐาน ปิดการซื้อขายที 20:00 (GMT+2)
โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ในขณะที่กำลังทำการซื้อขายเราขอให้คุณได้รับผลกำไรจากการทำธุรกรรม!
v
ทีมงาน JustMarkets