ข่าวสารของเรา

งานทางด้านเทคนิคในวันที่ 11 พฤษภาคม

 – 10/5/2562
งานทางด้านเทคนิคในวันที่ 11 พฤษภาคม เรียน ท่านลูกค้า

ทีมงานของ JustMarkets ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเราจะมีการดำเนินงานด้านเทคนิคขึ้น ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ไปจนถึง 17:00 น. (GMT+3) ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากงานทางด้านเทคนิคนี้อาจส่งมีข้อจำกัดต่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์

ขอแสดงความนับถือ
ทีงาน JustMarkets