ข่าวสารของเรา

การปิดปรับปรุงทางเทคนิในวันที่ 30 มกราคม

 – 30/1/2564
เรียน ท่านลูกค้า
ทีมงานของ JustMarkets ต้องการแจ้งให้ท่านทราบว่าจะมีการปิดปรับปรุงทางเทคนิคในระบบการซื้อขาย ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ไปจนถึง 18:00 น. (GMT+2) จากการปิดปรับปรุงนี้อาจทำให้มีข้อจำกัดในการทำงานของบางฟังก์ชั่น
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets