ข่าวสารของเรา

เปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายในวันที่ 27 พฤษภาคม

 – 20/5/2562
เรียน ลูกค้าทุกท่าน
เราต้องการแจ้งให้ท่านทราบว่าเนื่องจาก วันที่ 27 พฤษภาคม เป็นวันหยุดของธนาคารในฤดูใบไม้ผลิ และเป็นวันทหารผ่านศึกของสหรัฐฯ ตารางเวลาการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบ:

ฟอเร็กซ์:
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ

ราคาโลหะ:
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – การซื้อขายเปิดที่เวลา 01:00 น. (GMT+3) และปิดที่เวลา 20:00 น. (GMT+3)
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – การซื้อขายเปิดที่เวลา 01:00 น. (GMT+3)

AU200, DE30, ES35, EU50, FR40
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – ตารางเวลาการซื้อขายตามปกติ

HK50
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – การซื้อขายเปิดที่เวลา 04:15 น. (GMT+3) และปิดที่เวลา11:30 (GMT+3)
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – การซื้อขายเปิดที่เวลา 04:15 น. (GMT+3)

JP225
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – การซื้อขายเปิดที่เวลา 01:00 น. (GMT+3) และปิดที่เวลา 20:00 น.(GMT+3)
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – การซื้อขายเปิดที่เวลา 01:00 น. (GMT+3)

UK100:
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – ตลาดปิดทำการ
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – การซื้อขายเปิดที่เวลา 03:00 น. (GMT+3)

US100, US30, US500:
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – การซื้อขายเปิดที่เวลา 01:00 น. (GMT+3), และปิดที่เวลา 20:00 น. (GMT+3)
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – การซื้อขายเปิดที่เวลา 01:00 น. (GMT+3)

BRENT:
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – การซื้อขายเปิดที่เวลา 03:00 น. (GMT+3) และปิดที่เวลา 20:30 น. (GMT+3)
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – การซื้อขายเปิดที่เวลา 03:00 น. (GMT+3)

WTI:
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – การซื้อขายเปิดที่เวลา 01:00 น. (GMT+3), และปิดที่เวลา 20:00 น. (GMT+3)
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – การซื้อขายเปิดที่เวลา 01:00 น. (GMT+3)

โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ขณะทำการซื้อขาย

เราขอให้คุณประสบความสำเร็จในการซื้อขายนะคะ!

ขอแสดงความนับถือ
ทีงาน JustMarkets