ข่าวสารของเรา

ตารางเวลาสำหรับการซื้อขายเปลี่ยนแปลงในวันที่ 4 กรกฏาคม

 – 2/7/2561
เรียน ท่านลูกค้า

เราต้องการแจ้งให้ท่านทราบว่าในวันที่ 4 กราฏาคม จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายโลหะ เนื่องจากเป็นวันชาติสหรัฐอเมริกา:

การซื้อขายโลหะ:
วันพุธที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 – เปิดทำการซื้อขายปกติ การซื้อขายสิ้นสุดเวลา 8:00 น. (GMT+3)

ตลาดฟอเร็กซ์จะเปิดทำการตามปกติ

โปรดคำนึงถึงข้อมูลนี้ขณะทำการซื้อขาย

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets