ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์รับมือกับสกุลเงินดิจิตอล

ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศเข้าร่วมในกิจกรรมด้านสกุลเงินดิจิตอลเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ว่าธนาคารพาณิชย์เหล่านี้จะได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ตามชุดหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศไว้ ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน รวมทั้งบริษัทย่อยในประเทศไทย เช่น ผู้จัดการทรัพย์สิน โบรกเกอร์ และบริษัทประกันภัย เป็นต้น จะได้รับอนุญาตให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล และออกโทเคนดิจิตอลในบางกรณี แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎที่ได้ระบุไว้ในชุดหลักเกณฑ์

ในทางกลับกัน บริษัทย่อยจะสามารถทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลได้ และยังออกสามารถออกโทเคนดิจิตอลได้ หากโบรกเกอร์เหล่านั้นได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือบริษัทประกันภัยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัทย่อยแห่งใหม่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลจะต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทการเงินของไทยจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือการออกโทเคนดิจิตอล นอกจากนี้กิจกรรมทั้งหมดจะต้อง "จัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด" แต่พวกเขามีสิทธิที่จะให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล

อย่างไรก็ตาม ความจริง และเงื่อนไขใหม่นี้จะต้องได้รับการพิจารณาว่าเป็นการปรับปรุงตลาดของสกุลเงินดิจิตอล แน่นอนว่า เมื่อไม่นานมานี้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้สั่งห้ามไม่ให้บริษัทการเงินทำการลงทุน และทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล ดังนั้นพวกเราจึงสามารถพูดได้ว่า ประเทศไทยกำลังทำให้สกุลเงินดิจิตอลเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

JustMarkets, 8/8/2561

บทความนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคล และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำเพื่อการลงทุน และ/หรือ เสนอ และ/หรือ ขอดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง และ/หรือรับประกัน และ/หรือคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

เปิดบัญชี

รับการวิเคราะห์ฟรี

* จำเป็นต้องระบุ