ผู้มีอำนาจของประเทศไทยกำลังจะกำหนดกฏหมายควบคุมสกุลเงินดิจิตอล

ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งประเทศไทย นายวิรไท สันติภพ ได้รายงานถึงการพัฒนากฏหมายเกี่ยวกับ กฎระเบียบที่ครอบคลุมสกุลเงินดิจิตอล มาตรการเหล่านี้มีความจำเป็นในขั้นแรกเพื่อหลีกเลี่ยงการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี และการฉ้อโกง

ร่างพระราชบัญญัตินี้จะกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการควบคุมสกุลเงินดิจิตอล ขั้นตอนสำหรับการดำเนินการ เสนอขาย เหรียญในระยะเริ่มต้น (ICO) ตลอดจนบทบาทของผู้เข้าร่วมในตลาดทั้งหมดเช่น: นักลงทุน ตัวกลาง ตลาดหลักทรัพย์ และแพลตฟอร์มการซื้อขาย กรมสรรพากรของไทยยังพิจารณาที่่จะจัดเก็บภาษี 10% ของรายได้จากการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล

ผู้ว่าการธนาคารกลางได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากฎหมายใหม่นี้คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งเดือน ภายใต้กฏหมายใหม่นี้สกุลเงินดิจิตอลจะถูกจัดว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลไม่ใช่สกุลเงินซึ่งหมายความว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์จะเป็นผู้ควบคุมสกุลเงินดิจิตอล

"ผมพ้องกับมุมมองของกระทรวงการคลังที่อนุญาตให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นองค์กรเดียวที่ควบคุมดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลเนื่องจากหน่วยงานนี้เป็นผู้ตรวจสอบหลักทรัพย์ และมีความเข้าใจในสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างลึกซึ้ง" นายวิรไท สันติภพ ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งประเทศไทย กล่าว

โดยทั่วไปแล้วการแนะนำกฎหมายใหม่เป็นข่าวดีสำหรับตลาดสกุลเงินดิจิตอลเนื่องจากรัฐบาลของไทยไม่ได้มี การห้ามซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลแต่ทำให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบเป็นที่แน่นอนว่า กฎหมายจะกำหนดอย่างไร ดังนั้นจึงควรติดตามข้อมูลในเรื่องนี้

JustMarkets, 15/3/2561

บทความนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคล และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำเพื่อการลงทุน และ/หรือ เสนอ และ/หรือ ขอดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง และ/หรือรับประกัน และ/หรือคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

เปิดบัญชี

รับการวิเคราะห์ฟรี

* จำเป็นต้องระบุ