Banco Santander เปิดตัวแอพลิเคชั่นบล็อกเชนสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศ

Banco Santander คือ กลุ่มการเงิน และสินเชื่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสเปน ได้แนะนำระบบสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศโดยมีพื้นฐานมาจากบล็อกเชน บริการใหม่นี้ เรียกว่า One Pay FX ที่ทำงานบนเทคโนโลยี xCurrent จาก Ripple

One Pay FX เป็นบริการที่สะดวกสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศซึ่งจะดำเนินการภายในหนึ่งวัน ดังนั้นลูกค้าจะสามารถเห็นจำนวนที่แน่นอนของเงินที่ถูกโอนเข้าไปยังบัญชีของผู้รับก่อนที่จะมีการส่งเงิน

ระบบจะเปิดให้บริการครั้งแรกในบางประเทศ และสำหรับบางสกุลเงินเท่านั้น (ดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์อังกฤษ และยูโร) ชุดของคุณสมบัติในการทำงานจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ดังนั้นลูกค้าชาวสเปนจะมีโอกาสส่งเงินดอลลาร์สหรัฐ และปอนด์อังกฤษ ไปยังสหราชอาณาจักรได้ ลูกค้าจากสหราชอาณาจักรจะสามารถส่งเงินยูโรไปยัง 21 ประเทศได้ เช่นเดียวกันกับดอลลาร์สหรัฐ สามารถส่งตรงไปยังสหรัฐฯ ได้ ลูกค้าจากประเทศโปแลนด์ และบราซิลจะสามารถส่งเงินปอนด์ อังกฤษไปยังสหราชอาณาจักรได้เท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไปจะมีการขยายบริการไปยังกลุ่มหลาย ๆ ประเทศ และหลาย ๆ สกุลเงิน

Ana Botin ประธานบริการของ Banco Santander กล่าวว่า "เป้าหมายของเรา ก็คือ การช่วยเหลือคนนับพันคนผู้ที่ใช้บริการชำระเงินระหว่างประเทศทุก ๆ วัน และเราจะเพิ่มสกุลเงิน และจุดหมายปลายทางในหลาย ๆ ประเทศมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้"

Banco Santander จะเป็นธนาคารแห่งแรกที่ให้บริการการชำระเงินระหว่างประเทศสำหรับลูกค้า จากหลากหลายประเทศ

JustMarkets, 16/4/2561

บทความนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคล และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำเพื่อการลงทุน และ/หรือ เสนอ และ/หรือ ขอดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง และ/หรือรับประกัน และ/หรือคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

เปิดบัญชี

รับการวิเคราะห์ฟรี

* จำเป็นต้องระบุ