แนวทางนโยบายในการรับรอง ICO ให้ถูกต้องตามกฎหมายจะถูกเสนอในประเทศญี่ปุ่น

กลุ่มการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ผู้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง และประโยชน์ของสกุลเงินดิจิตอลได้ เสนอรายการของหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานสำหรับกฎระเบียบ และการทำให้การเสนอขายเหรียญในระยะ เริ่มต้นต่าง ๆ (ICO) ถูกต้องตามกฏหมายในประเทศญี่ปุ่น เอกสารระบุข้อกำหนดสำหรับการระบุตัวตน ของนักลงทุน วิธีต่อสู้กับการฟอกเงิน กฎระเบียบสำหรับการป้องกันหลักทรัพย์ และผู้ถือตราสารหนี้ เป็นต้น

"ICOs เป็นเทคโนโลยีนวัตกรรม ดังนั้นถ้าเราสามารถใช้หลักปฏิบัติ และกฎระเบียบที่ดีได้ การเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มต้นต่าง ๆ ก็มีศักยภาพที่จะกลายมาเป็นวิธีใหม่ในการระดมทุนได้" Kenji Harashima นักวิจัยจากสถาบันวิจัย Mizuho กล่าว

ตามแนวทางนโยบายเหล่านี้ ผู้ออกเหรียญโทเคนจะต้องให้ข้อมูลถึงวิธีการระดมทุน ผลกำไร และสินทรัพย์ ต่าง ๆ จะถูกแจกจ่ายกันระหว่างเจ้าของทรัพย์สิน การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลจะต้องใช้มาตรฐานเดี่ยวสำหรับการรวบรวมรายการของ ICO ต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับการซื้อขายภายในจะถูกต่อต้าน

หลักปฏิบัติที่ได้เสนอไปแล้ว จะส่งต่อไปยังหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของประเทศญี่ปุ่น (Financial Services Agency of Japan) เพื่อการพิจารณา ในกรณีที่กฎระเบียบเหล่านี้ได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FSA) แล้ว ICO ต่าง ๆ อาจกลายมาเป็นการค้าขาย ICO ที่ถูกกฏหมายได้อย่างเต็มที่

ทีมงานวิจัย ได้แก่: Toshifumi Kokubun อาจารย์ ที่โรงเรียนสอนธุรกิจในกรุงโตเกียว; Takuya Hirai เป็นสมาชิกของพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตย และเป็นนักเขียนกฎหมายเมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงของสกุลเงินดิจิตอลที่ถูกต้องตามกฏหมาย; Yuzo Kano ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท bitFlyer Inc. การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินดิจิตอล พนักงานของธนาคาร Mitsubishi UFJ Financial Group จำกัดในญี่ปุ่น บริษัท Sumitomo Mitsui Financial และบริษัท Mizuho Financial Group Inc เป็นต้น

JustMarkets, 9/4/2561

บทความนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคล และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำเพื่อการลงทุน และ/หรือ เสนอ และ/หรือ ขอดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง และ/หรือรับประกัน และ/หรือคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

เปิดบัญชี

รับการวิเคราะห์ฟรี

* จำเป็นต้องระบุ