Huawei ใช้แพลตฟอร์มบล็อกเชนของตนเอง

Huawei ผู้นำด้านการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และสมาร์ทโฟน กำลังจะทำการเปิดตัว แพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่า blockchain-as-a-service (BaaS) บนพื้นฐานของ Hyperledger มันได้ กลายเป็นที่รู้จักในการประชุมนักวิเคราะห์ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่เมืองเซินเจิ้น

Hyperledger เป็นบล็อกเชนแบบโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นโดย มูลนิธิลินุกซ์ (Linux Foundation) ในปี พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เริ่มการก่อตั้ง ได้มีผู้สนับสนุนมากกว่าหลายร้อยคน และบริษัทพันธมิตรมากมายได้ เข้าร่วมโครงการ

โซลูชั่นได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมด้วยการให้บริการแพลตฟอร์มประยุกต์ที่ต้องเริ่มทำการพัฒนาจากจุดเริ่มต้น โดยหลัก ๆ แล้วโซลูชั่นมุ่งเน้นไปที่นักพัฒนาซอร์ฟแวร์ที่ต้องการทำสัญญา อัจฉริยะ (smart contract) ตามที่เอกสารบรรยายแนวความคิดของโครงการ หรือสมุดปกขาวของ Huawei ระบุว่าแพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่า BaaS ช่วยให้สามารถสร้างสัญญาอัจฉริยะสำหรับการใช้งาน ได้หลายอย่าง: ในห่วงโซ่อุปทาน สำหรับความปลอดภัยของเหรียญโทเคน และบริการสาธารณะ เช่น การตรวจสอบรหัส ID ธุรกรรมข้อมูล ตรวจสอบทางการเงิน เป็นต้น สัญญาอัจฉริยะเหล่านี้จะมีการ สร้างขึ้น และทำงานอยู่บนคลาวด์ของ Huawei

"บริการบล็อกเชนคลาวด์ ของ Huawei ทำงานอยู่บนพื้นฐานของเทคนิคโอเพนซอร์สต่าง ๆ ในด้าน การจัดการข้อมูล การเข้ารหัสความปลอดภัย และเทคโนโลยีหลักอื่น ๆ ที่ได้ถูกเก็บสะสมมาเป็นระยะ เวลาหลายปี บริการบล็อกเชนคลาวด์ ของ Huawei นั้นง่ายต่อการใช้งาน มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิ ภาพครอบคลุม อีกทั้งเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่มุ่งเน้นในการช่วยเหลือนักพัฒนาซอร์ฟแวร์ ในการสร้าง โซลูชันให้กับอุตสาหกรรมบล็อกเชนระดับธุรกิจบนคลาวด์ และแอพพลิเคชันของ Huawei ได้อย่าง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ" บริษัทได้เขียนไว้ในสมุดปกขาว

ดังนั้นแพลตฟอร์มดังกล่าวจึงเคลื่อน Huawei ให้ลงลึกเข้าไปสู่เทคโนโลยีบล็อกเชน นอกจาก Huawei แล้วบริษัทเกี่ยกับเทคโนโลยี และอินเตอร์เน็ตยักษ์ใหญ่อื่น ๆ ของจีน เช่น Baidu และ Tencent ก็ให้ความสนใจในเทคโนโลยีการกระจายฐานข้อมูล (distributed registries) บริษัทเหล่านี้ได้ทำการ เปิดตัวแพลตฟอร์มของพวกเขาเองไปแล้ว

JustMarkets, 23/4/2561

บทความนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคล และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำเพื่อการลงทุน และ/หรือ เสนอ และ/หรือ ขอดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง และ/หรือรับประกัน และ/หรือคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

เปิดบัญชี

รับการวิเคราะห์ฟรี

* จำเป็นต้องระบุ